Továbbhaladás feltételei – informatika (5 – 6. évfolyam)

5. évfolyam

 1. Az informatikai eszközök használata: A tanuló
  • Tudjon számítógépet önállóan üzembe helyezni.
  • Ismerje a főbb egységeket és funkcióikat.
  • Ismerje a háttértárolók szerepét, azok néhány fajtáját.
  • Tudjon lemezmeghajtót kiválasztani.
  • Tudjon a könyvtárszerkezetben tájékozódni, mozogni, könyvtárat váltani, a számára szükséges fájt megtalálni.
  • Tudjon könyvtárat létrehozni, törölni.
  • Tudjon fájlt, könyvtárat áthelyezni, törölni.
  • Ismerje a lemezkezelés szabályait.
  • Tudja megkeresni az általa használt programok futtatható és egyéb állományainak ikonjait.
 2. Informatika-alkalmazói ismeretek: A tanuló
  • Tudjon önállóan használni egyszerű rajzkészítő programot.
  • Tudatosan használja a rajzolóprogramot rajzos-szöveges munkáinak megalkotására, módosítására.
  • Tudja a dokumentum egy részét kijelölni.
  • Tudja mozgatni a dokumentum kijelölt részeit.
  • Tudja segítséggel elmenteni elkészült munkáit az általa kiválasztott helyre, azokat tudja onnan visszatölteni.
  • Tudja segítséggel kinyomtatni kész munkáját.
  • Tudjon önállóan begépelni szöveget.
  • Tudja több módon kijavítani, módosítani a szöveget.
  • Tudja a dokumentum egy részét kijelölni.
 3. Infotechnológia: A tanuló
  • Legyen képes egyszerűen kódolt üzenet olvasására, továbbítására.
  • Tudjon használni egy titkosírást, az abban levő üzenet információtartalmát képes legyen megérteni.
  • Legyen tisztában a kódolás menetével, az információk ilyen kezelésével.
  • Ismerjen meg különböző információfajtákat.
 4. Infokommunikáció: A tanuló
  • Tudjon cím alapján weboldalt felkeresni.
  • Lásson példát internetes keresésre.
 5. Az információs társadalom: A tanuló
  • Ismerje fel az információ jelentőségét a régi és a mai társadalmakban.
 6. Könyvtár és médiainformatika: A tanuló
  • Ismerjen fel nyomtatott és nem nyomtatott dokumentumokat.
  • Ismerje a nyomtatott dokumentumok, periodikák típusait.
  • Tudjon információt szerezni nem nyomtatott dokumentumokból.
  • Ismerje az iskolai könyvtár szépirodalmi és szakirodalmi részeit, legyen tisztában az itt használt kétféle raktári renddel.
  • Tudjon számára szükséges irodalmat megkeresni a könyvtári részekben.
  • Ismerje a könyvek formai jellemzőit.


6. évfolyam

 1. Az informatikai eszközök használata: A tanuló
  • Tudja több módon is elindítani az általa használt programokat.
  • Tudjon menüelemeket, parancsokat használni.
  • Tudja használni a grafikus felület ablakait, ablakrendszerét, tudja módosítani azok tulajdonságait.
  • Tudjon önállóan használni játék- és oktatóprogramokat.
 2. Informatika-alkalmazói ismeretek: A tanuló
  • Tudjon kezelni megfelelő program segítségével hangos, képes dokumentumot.
  • Tudjon megfelelő program segítségével rövid animációt elkészíteni.
  • Ismerje a vágólap szerepét, tudja azt használni szerkesztési műveletekre.
  • Tudja kinyomtatni kész munkáját.
  • Tudjon önállóan begépelni szöveget.
  • Tudja több módon kijavítani, módosítani a szöveget.
  • Tudja a dokumentum egy részét kijelölni.
  • Tudja végrehajtani karakterek, szavak formázását.
  • Tudjon kezelni megfelelő program segítségével hangos, képes dokumentumot.
  • Tudjon hangfelvételt készíteni arra alkalmas program segítségével.
 3. Infotechnológia: A tanuló
  • Tudja különféle formákban megfogalmazni a hétköznapi életben és az iskolában előforduló események, tevékenységek algoritmizálható részeit.
  • Tudjon Logo nyelven egyparaméteres eljárásokat létrehozni.
  • Tudja a létrehozott eljárásokat építőelemként felhasználni.
  • Alkalmazza a paraméterek módosításával megvalósítható vizsgálatokat.
  • Ismerje fel és tudja különféle formákban megfogalmazni a hétköznapi életben és az iskolában előforduló eseményeket, tevékenységek algoritmizálható részleteit.
  • Tudjon Logo nyelven többparaméteres eljárásokat létrehozni.
  • Tudjon létrehozni rekurziót tartalmazó többparaméteres eljárásokat.
  • Tudjon egyszerűbb folyamatokat modellezni a paraméterek módosításával, lássa a paraméterek szerepét, hatását.
  • Ismerje fel az adatok (paraméterek) visszajelzésének tényét.
  • Legyen tisztában a kódolás menetével, az információk ilyen kezelésével.
  • Lássa meg a kapcsolatot az információ különböző megjelenési formái között.
  • Ismerje, értse az információ, mint jelenség lényegét.
 4. Infokommunikáció: A tanuló
  • Tudjon segítséggel elektronikus levelet olvasni és küldeni.
 5. Az információs társadalom: A tanuló
  • Ismerje fel az információ jelentőségét a régi és a mai társadalmakban.
 6. Könyvtár és médiainformatika: A tanuló
  • Tudjon a könyvtár médiatár részéből számára szükséges dokumentumot kiválasztani.
  • Ismerje a betűrendes katalógus felépítését.
  • Ismerje a katalóguscédulán található legfontosabb adatokat.
  • Tudjon katalógus-cédulákat használni.
  • Tudjon keresni megadott szempontok alapján a betűrendes katalógusban szerző szerint, cím szerint.
  • Tudjon tájékozódni a “kézi könyvtár”-ban.
  • Tudjon segédkönyveket használni információszerzésre.
  • Alkalmazza az ábécét a lexikonban, szótárban keresésnél.