Sebők Szilvia vagyok, a Tarjáni Kéttannyelvű Általános Iskola iskolapszichológusa. Legfontosabb feladatom az iskolában folyó tanulás-tanítás támogatása. A sikeres munka érdekében igyekszem segíteni a szülőt, a tanulót és a pedagógusokat is. Az iskolai élet során felmerülő kisebb-nagyobb nehézségek, konfliktusok esetén az iskolapszichológus feladata a problémák megoldásainak elősegítése. Tevékenységem a prevenció, azaz a megelőzés jegyében végzem, hogy a megfogalmazódott nehézségek ne váljanak súlyosabbá. A már kialakult problémák során a további konfliktusok megelőzése a cél. Komoly érzelmi vagy tanulási nehézség esetén abban segítem a szülőt és a tanulót, hogy a megfelelő ellátórendszerhez (nevelési tanácsadás, szakértői vizsgálat, gyermekpszichiátria) eljuthasson.

Az iskolapszichológus támogatása a beérkező kéréseknek megfelelően valósul meg. Általános iskolában konzultációt kérhet a pedagógus és a szülő, gyermek megkeresése esetén azonban csak a szülő beleegyezésével valósul meg a tényleges találkozás.

A szülők és pedagógusok nevelési kérdéseinek feltárása egyéni konzultáció keretein belül történik. Felső tagozaton általában beszélgetünk, alsóban játékos feladatok vagy rajzolás a leggyakoribb tevékenység.

Az iskolapszichológus feladatai:

 • tanácsadás és problémaorientált konzultációs lehetőség nyújtása tanulási és magatartási problémák esetében – diákoknak, pedagógusoknak, és szülőknek
 • iskolai kudarcokkal való munka
 • krízistanácsadás
 • csapatépítő tréningek tartása egyes osztályokban
 • tesztek, kérdőívek felvétele, kvantitatív és kvalitatív elemzése
 • szükség esetén a tanuló megfelelő intézménybe irányítása
 • konfliktusok kezelésében segítségnyújtás közvetítőként
 • ismeretterjesztés, személyiségfejlesztés (pl. osztályfőnöki órákon) 
 • érzelmi intelligencia fejlesztése
 • tanácsadás indulatkezelési problémák esetén
 • iskolai lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók pszichés támogatása, illetve szocializációjukban való segítségnyújtás

Az iskolapszichológust (ahogy az összes segítő szakembert) köti a titoktartási kötelezettség, a konzultáció pedig önkéntes.
Előzetes bejelentkezés szükséges (e-mailben, személyesen vagy az iskola telefonszámán).

Elérhetőségek:

sebokszilvia.t3@gmail.com

Fogadóóra:

hétfő: 11:35-12:20