Intézményünk iskolapszichológusától időpont kérése a berecz.helga.t3@gmail.com e-mail címen lehetséges.

Iskolapszichológus:
Berecz Helga
Az intézményben tartózkodás rendje:
Szerda 13:00 – 16:00 óráig.
Csütörtök 10:40 – 17:00 óráig.

Mivel foglalkozik az iskolapszichológus?
Legfontosabb feladatom az iskolában folyó tanulás-tantás támogatása. A sikeres munka érdekében igyekszem segíteni a szülőt, a tanulót és a pedagógusokat is. Az iskolai élet során felmerülő kisebb-nagyobb nehézségek, konfliktusok esetén az iskolapszichológus feladata a problémák megoldásainak elősegítése. Tevékenységem a prevenció, azaz a megelőzés jegyében végzem, hogy a megfogalmazódott nehézségek ne váljanak súlyosabbá. A már kialakult problémák során a további konfliktusok megelőzése a cél. Komoly érzelmi vagy tanulási nehézség esetén abban segítem a szülőt és a tanulót, hogy a megfelelő ellátórendszerhez (nevelési tanácsadás, szakértői vizsgálat, gyermekpszichiátria) eljuthasson.

Hogyan dolgozik az iskolapszichológus?
Az iskolapszichológus támogatása a beérkező kéréseknek megfelelően valósul meg. Általános iskolában konzultációt kérhet a pedagógus és a szülő, gyermek megkeresése esetén azonban csak a szülő beleegyezésével valósul meg a tényleges találkozás.
Szülők és pedagógusok nevelési kérdéseinek feltárása egyéni konzultáció keretein belül történik. Gyermekek pszichés vezetése során a találkozások száma egyéni konzultációk esetében a problémától függ – lehet akár egy alkalom is, lehet 4-5 vagy annál hosszabb. Felső tagozaton általában beszélgetünk, alsóban játékos feladatok vagy rajzolás a leggyakoribb tevékenység. Szükség esetén néhány teszt kitöltésére is időt szakítunk. Egy alkalom 45 perc és tanórán kívül zajlik. A konzultációs folyamat végén a szülőt egy 45 perces beszélgetés keretében tájékoztatom.
Az iskolapszichológus feladata a csoportokkal való munka is – osztályok esetében ilyen például egy-egy szociometria felmérés, az osztály társas közegének vizsgálata, vagy egyéb felmérő szűrővizsgálatok; előadások, beszélgetések, osztályfőnöki óra keretében zajló önismereti játékok, közösségfejlesztő feladatok. Ezek megvalósítása az érintett tanulók osztályfőnökének kérésére és szervezésére történik. Az osztályokban megvalósuló szűrésekről a szülőket minden esetben tájékoztatjuk, az eredményeket ismertetjük. Az elvégzett szűrővizsgálatok eredménye tájékoztató jellegű, nem diagnosztikus értékű.
A tanulók társas készségeinek fejlesztésére kiscsoportos foglalkozásokat szervezek: 1-2. osztályban a beilleszkedés segítése a cél, 3-4. osztályban szorongásoldás, figyelemtréning. 5-6. osztályban tanulástechnika mellett stresszkezelés, 7-8. osztályban önismeret, konfliktuskezelés, pályaválasztás áll a foglalkozások középpontjában. A csoportok 10 héten át tartanak, heti rendszerességgel találkozunk. A csoporttagok kiválasztása a szülők kérése és jelentkezése alapján történik.
Pedagógusok kérésére a tanítási folyamat megkönnyítésére megfigyeléseket végzek, és a felmerülő probléma megoldására közösen dolgozunk ki változtatási stratégiát, melynek megvalósítása a pedagógus feladata. A kívánt változás elmaradása esetén az érintett gyermekek erősségeinek és fejlesztendő területeinek feltárása céljából a szülő felkeresése után egyéni konzultáció kezdődik, melynek tapasztalatait szülőkonzultáció formában jelzem vissza.

Fontos tudnivalók:
• az iskolapszichológust (ahogy az összes segítő szakembert) köti a titoktartási kötelezettség, a konzultáció önkéntes
• előzetes bejelentkezés szükséges (e-mailben, személyesen vagy az iskola telefonszámán).