Szülői tájékoztató a Széchenyi 2020 címen „Digitális környezet a köznevelésben” (EFOP-3.2.3-17 kódszámú) pályázatról

Tájékoztatjuk a kedves Szülőket, hogy a Szegedi Tankerületi Központ sikeresen pályázott, az EFOP-3.2.3-17 „Digitális környezet a köznevelésben” kísérleti programra, melyben további 3 iskolával konzorciumban veszünk részt.

A projekt előzményeként megjelölve a képzőművészek és az általános képzőművészetek és a technikai szakiskolák számára.

A pályázat adatai, „a), a pedagógusok, a technikai szakemberek, az oktatás és az oktatás, valamint az elméleti oktatás, valamint egyéb kulcskompetenciák napjaink fejlesztése.

A pályázat részcéljai:

 • Digitális pedagógiai módszertanok komplex, intézményi és pedagogikus képzési és támogatási eszközök bevezetése és bevezető vizsgálata.
 • A tanulók matematikai, szövegértési, digitális és természettudományos, valamint problémamegoldó és kreatív kompetenciáinak fejlesztése.
 • Magyarország Digitális Oktatási Stratégiáé a fejlesztési célok (IKT tudása, módszertani kultúrája, informatikai biztonság, esélyegyenlőség; oktatás adminisztrációs szolgáltatások) megvalósítása.
 • Egy pilóta, aki megvalósítja a digitális és fejlesztéshez való hozzáférést, a sajátos nevelési igényű (SNI) és a beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel küzdő tanulók. / efop-323-17-digitlis-krnyezet-a-kznevelsben-1)

A projekt szakmai megvalósítása 2018.02.01. – 2021.12.15. A projekt fenntartása: a projekt megvalósításának befejezése 3 évig kötelező. Ezalatt az idő alatt vállaljuk az adatszolgáltatást a szakmapolitikai szereplők számára, és megadjuk a kapcsolattartásra vonatkozó fórumot. A fenntartási időszak alatt a beszerzési kerület oktatási segítőeszköz. Továbbá a választott pedagógiai módszertanok beépítése a pedagógiai programba, melyik a létrehozás és a fenntartás idő alatt rendszeresen alkalmaznak pedagógusaink.

Választott digitális programcsomagjaink

I. Módszertani adaptációk

1. Matematikai kompetencia fejlesztése

bevont osztályok a 2018/2019. tanévben: 5.b, 7.b, 8.c
bevont osztályok a 2019/2020. tanévben: 6.a, 7.a, 7.c
bevont osztályok a 2020/2021. tanévben: 6.b
bevont osztályok a 2021/2022. tanévben:8.a, 8.b

A programcsomag választása indoklása: GEOMATECH @ Élményszerű matematika
A GEOMATECH matematikai feladatok és támogatás portál a korszerű, digitális, új
NAT-hoz illeszkedő rendszer, amely

 • megengedheted a tanítást, a közreműködést és a megkötést;
 • sikerélményt ad a diákok számára a bonyolultabbnak tűnő feladatok értelmezésére és megoldására, javítani kell a tanulási motivációt.
 • A képzőművészeti tanfolyamok a felső tagozatos matematika oktatáshoz kötődő tananyagokhoz, annak egy-egy elemét dolgozza fel.
 • A gyakorlat központja az egyéni és közös feladatmegoldások, csoportos és virtuális tapasztalat és tudásmegosztás. A képzés folyamatos számítógép alkalmazást igényel. http://mdoe.hu/kepzesek/geomatechkepzes/elmenyszeru-matematika/)

2. Matematikai kompetencia fejlesztése és természettudományos megismerés támogatása

bevont osztályok a 2018/2019. tanévben: 4.c
bevont osztályok a 2019/2020. tanévben: 4.a
bevont osztályok a 2020/2021. tanévben: 2.a, 3.a, 4.a
bevont osztályok a 2021/2022. tanévben: 2.b, 3.a, 4.a

A programcsomag választási indoklása: GEOMATECH @ Velünk játék a tanulás

A GEOMATECH matematikai és természettudományi feladatok és képzési portál a
korszerű, digitális, az új NAT-hoz illeszkedő rendszer,

 • megengedheted a tanítást, a közreműködést és a megkötést;
 • sikerélményt ad a diákok számára a bonyolultabbnak tűnő feladatok értelmezésére és megoldására, javítani kell a tanulási motivációt.

A rendszer alapja a GeoGebra, a világon legismertebb matematikai-természettudományi tanulmányok szabadon hozzáférhetővé tétele, a kiindulópontra. A magyar feladatok és a technikai módszerek a különálló és továbbfejlesztett GEOMATECH portálon új értelemben vett szabadon a hazai pedagógusok és tanulók számára. (Http://mdoe.hu/kepzesek/geomatech-kepzes/velunk-jatek-a-tanulas/)

3. A természettudományos megismerés támogatása

bevont osztályok a 2018/2019. tanévben: 7.a, 7.c, 8.a
bevont osztályok a 2019/2020. tanévben: 5.c, 6.c, 7.c
bevont osztályok a 2020/2021. tanévben: 5.a, 6.c, 7.a7.b, 7.c, 8.b
bevont osztályok a 2021/2022. tanévben: 5.a, 6.a, 8.a, 8.b

A programcsomag választási indoklása: GEOMATECH @ Élményszerű természettudomány

A GEOMATECH természettudományi feladatok és képzési portál a korszerű, digitális, az új NAT-hoz illeszkedő rendszer, amely

 • megengedheted a tanítást, a közreműködést és a megkötést;
 • sikerélményt ad a diákok számára a bonyolultabbnak tűnő feladatok értelmezésére és megoldására, javítani kell a tanulási motivációt.

A rendszer alapja a GeoGebra, a világon legismertebb matematikai-természettudományi tanulmányok szabadon hozzáférhetővé tétele, a kiindulópontra. A magyar feladatok és a technikai módszerek a különálló és továbbfejlesztett GEOMATECH portálon új értelemben vett szabadon a hazai pedagógusok és tanulók számára. (Http://mdoe.hu/kepzesek/geomatech-kepzes/elmenyszeru-termeszettudomany/)

4. A problémamegoldó gondolkodás fejlesztése támogatása

bevont osztályok a 2018/2019. tanévben: 3.c
bevont osztályok a 2019/2020. tanévben: 1.b, 3.b
bevont osztályok a 2020/2021. tanévben: 2.b
bevont osztályok a 2021/2022. tanévben: 1.b

A programcsomag választási indoklása: A tehetségfejlesztő sakk, mint oktatási eszköz

A továbbképzés legfrissebb, a megismertesse a tanítókat, tanárokat

 • a sakk, mint oktatási-, tehetségfejlesztő eszköz adta lehetőségekkel,
 • a sakkozás szabályaival, alapelveivel, sakkstratégia és sakktaktika alapjaival,
 • a sakkozás személyiségformáló hatásával,
 • a sakk eszköz-, és a rendszerszintű felhasználás lehetősége általános tantárgyak oktatásának kiegészítésére,
 • a) a b) a b) a b) a b) a b) a b) a b) a b) a b) a b) a.

II. Módszertani fejlesztés

5. A kreativitás fejlesztése

bevont osztályok a 2018/2019. tanévben: 2.a, 4.a, 5.a
bevont osztályok a 2019/2020. tanévben: 1.a, 3.a, 6.a
bevont osztályok a 2020/2021. tanévben: 5.a, 6.a
bevont osztályok a 2021/2022. tanévben: 5.b, 6.b, 7.a, 7.b, 8.b

A programcsomag választási indoklása: A Samsung SMART-eszköz egy
tanítás-tanulás folyamatában

Egy program, amely a következőképpen történik: a) a nyilvánosságra hozott pedagógusok megismerése és a SMART technológia elemeit és az döntést a pedagógiai lehetőségekről. A pedagógusok saját termékei a digitális pedagógia komponenseinek használatának módja a tanítás-tanulás folyamatáért egy konstruktív pedagógia módszertani felhasználása, alkalmazásával. A felhasználóvevők ismerkedjenek meg web 2.0 oktató-nevelő munkában a lehetőségeivel. A különböző alkalmazások felhasználhatók a képzésben résztvevő pedagógusok fedezzék fel a motivációs eszközökkel, és a meghatalmazottnak kell lennie. A kurzus megnevezése, hogy egy lakossági tájékozódás egy témával és tájékozódni elképzeléssel,

Október 31-ig 13 pedagógus vett részt szakmai továbbképzésen: 2-2-2 fő egy „GEOMATECH @ élményszerű matematika” a „Geomatech @ velünk játék a tanulás”és egy„GEOMAT ECH @ élményszerű természettudomány” képzéseken, 2 pedagógus ” A tehetségfejlesztő sakk, mint Oktatási Eszköz”képzésen, míg 5 kolléga a „Samsung SMART-equipments alkalmazása a tanítás-tanulás folyamatában” pedagógus továbbképzésen.

A pályázat megvalósításával kapcsolatos dokumentumok, tájékoztatók

Digitális módszertannal támogatott órák (cserélni)

Tájékoztató a „Digitális oktatási környezet kialakítása a Szegedi Tankerületi Központ Intézményeiben” EFOP-3.2.3-17-2017-00073 pályázat keretében, az intézményünkben digitális módszertannal megtámogatott órákról:

2018/2019-es tanév: 40,52 %

2019/2020-as tanév: 64,44 %

2020/2021-es tanév: 66,89 %