Óvodai- iskolai szociális segítő:
Hódi Hajnalka

Ügyelet:
Kedd 10:00 – 13:00 óráig.
(igény szerint más időpontokba is)

Elérhetőségek:
hodi.hajnalka@csgyjk.ritek.hu
+36 20/506 8956

Elérhetőség:

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Bölcsődéi és Gyermekjóléti Központja

Család- és Gyermekjóléti Központ

Szeged, Sás u. 2.

Tel: 06-62-464-346

email: szeged@csgyjk.ritek.hu

További információ kérhető a fent megjelölt telefonszámon, emailcímen, vagy személyesen az intézményünk ügyfélfogadási idejében:

Hétfő – csütörtök: 7.30 – 15.30

Péntek: nincs ügyfélfogadás

A Család- és Gyermekjóléti Központ feladata közé tartozik az ellátási területén észlelő-jelzőrendszeri tagokkal való együttműködés. Ilyen jelzőrendszeri tag az óvoda és az iskola.

Az óvodai és iskolai szociális segítő munka keretében kiemelt feladat a gyermek veszélyeztetettségének a megelőzése, a családban történő egészséges nevelésének az elősegítése. Meghatározó a különböző rendszerekben lévő problémák (gyermek, család, gyermekek csoportjai, közösség) komplex módon, a szociális munka eszközeivel történő kezelése.

Az óvodai és iskolai szociális munka céljai:

  • A gyermekek, tanulók, pedagógusok és a szülők részére megfelelő szakmai segítségnyújtás.
  • A gyermek- és ifjúságvédelmi felelősök munkájának szakmai segítése, megerősítése.
  • A szociális hátrányos helyzetű gyermekek helyzetét javító szolgáltatások nyújtása, lehetőségeik maximális kihasználása.
  • Észlelő-jelzőrendszer működésének elősegítése.

Az óvodai és iskolai szociális segítő:

Olyan óvodában, iskolában tevékenykedő szakember, aki elsődlegesen egészség-fejlesztéssel, prevencióval foglalkozik, illetve a felmerülő életvezetési és szociális problémák megoldásához nyújt segítéséget az óvoda gyermekeinek, az iskola diákjainak, a pedagógusoknak, valamint az érintett gyermekek szüleinek egyaránt.

Az óvodai és iskolai szociális munkás a gyermekekkel, a tanulókkal, a családdal és az óvodával, valamint az iskolával egyaránt kapcsolatban áll, a gyermeket körülvevő környezetre koncentrál, reagál. Munkája során az ügyfelei erősségére összpontosít, a természetes családi védőtényezők megerősítésére törekszik.

Az óvodai és iskolai szociális munkás segíteni tud, az óvodai és iskolai nehézségek, szociális problémák, párkapcsolati konfliktusok, családi gondok, iskolai hiányzások, krízishelyzetek, alkohol- és drogproblémák, beilleszkedési nehézségek, iskolai agresszió, stressz, továbbtanulás vagy iskolaváltás esetében, de a diákmunkák, pályázatok, ösztöndíjak kiválasztásában, felkutatásában is.

Információk, egyéni és csoportos konzultációk, közösségi programok keretein belül nyújt szolgáltatást, együttműködik az ifjúsági, szociális és egészségügyi intézményekkel, megfelelő jogi, pszichológiai és társadalompolitikai ismeretekkel rendelkezik.

Az óvodai és iskolai szociális munkás által nyújtott szolgáltatások:

Információnyújtás: a gyermek/diák, a szülő számára, hogy hol, mikor, kitől kaphatnak segítséget problémáik megoldásához, a család- és gyermekjóléti központ munkájáról, szolgáltatásairól, működéséről, a gyermekvédelemről és az ehhez kapcsolódó jogszabályokról és kötelességekről, különböző szociális juttatásokról.

Tanácsadás: tanulóknak, az óvodai és iskolai és más élethelyezetek nehézségeiben, pedagógus-gyermek, pedagógus-szülő konfliktusokban, pályaválasztásnál, iskola befejezésnél, ügyintézés, szociális problémák rendezéséhez nyújtott segítség, tanácsadás szülőnek gyermeke óvodai, iskolai nehézségeinek megoldásában, illetve nevelési-életkérdésekben, diákok-szülők delegálása (közvetítése) különböző szolgálatokhoz (speciális tanácsadóhelyek, ifjúsági irodák, stb.) tanácsadás és közvetítés szülő-gyermek kapcsolatban.

Szülők, családok számára biztosítjuk továbbá:

  • igény szerint tanácsadást az óvodai és iskolai és más életkérdésekben,
  • igény szerint részvételt a szülő-pedagógus megbeszélésen,
  • igény szerint részvételt a szülő értekezleten.

Csoportmunka:

  • Szociális csoportmunka vegyes, illetve specifikus csoportokban pl: óvoda és iskola közötti átmenet segítése, serdülőkori problémák kezelése, iskolákban az osztályközösségek támogatása, készség- és személyiségfejlesztő foglalkozások keretében, kulturális és szabadidős tevékenységek, klub foglalkozások szervezése, vezetése.

A pedagógusoknak:

  • Szoros együttműködés a gyermek és ifjúságvédelmi munka elősegítése érdekében.
  • Nevelőtestület tagjaival való kapcsolattartás, folyamatos konzultációra lehetőség biztosítása.