Az országosan meghirdetett Digitális Témahét küldetésének megfelelően iskolánkban is a tanítás eszközkészletének és módszereinek megújítása, a pedagógiai innováció, a digitális pedagógia ösztönzése, valamint az informatikai pályaorientáció kapott ez alkalommal is kiemelt szerepet a héten.

Fontosnak tartjuk, hogy tudatosuljon tanár és diák számára: digitális eszközök és gondolkodás nélkül nincsenek hétköznapok! A digitális pedagógiai projektek (nemcsak tanítási órák) kitágítják a lehetőségeket, fejlesztik a ma már nélkülözhetetlen digitális készségeket. E munkában a partnerek (tanár – diák, diák – diák) kreatívan alkotnak, önállóan gondolkodnak, helyesen használják az IKT eszközöket. Megszűnnek a szigorú tantárgyi határok, integráltan alkalmazzák a projekt technikákat.

Tanáraink szívesen használják a digitális eszközöket óráikon. Az alsó tagozatosok matematika, vizuális kultúra, ének, olvasás, irodalom, környezetismeret, angol, német, magyar nyelv, informatika órákon tanultak „digitálisan”, és alkalmazták az IKT eszközöket. Könnyebb megérteni a matematikát, szemléletesebb a vizuális kultúra/rajz, vidámabb az ének, játékosabb a nyelvtan, tevékenységre sarkall a környezetismeret, a helyes kiejtést, nyelvtani és lexikai egységek megtanulását látványosan segíti.

A felsősök irodalom, biológia, erkölcstan, idegen nyelvi civilizáció, kémia, matematika, informatika, természetismeret, földrajz alkalmával találkoztak digitális eszközökkel. A nagyobbak PPT-t készítenek önállóan, „laptoposan” felelnek, oktató programokat használnak, weblapot terveznek, ECDL vizsgára készülnek, vizsgáznak, online alapismereteket szereznek, dokumentumokat hoznak létre, „játszanak”. Megtanulják a vázlatírást, a lényegkiemelést, az interaktív tábla használatát.

A 7. és 8. osztályban ezen a héten az osztályfőnöki órán a pályaorientáció volt a téma. Találtunk hozzá anyagot – Pályaorientációs videótár címen. Ezeket megnézve lehetett beszélgetést folytatni.

Továbbképzési céllal megnézhettünk a Webináriumon is anyagot, pl. Tippek és trükkök tankockázóknak – learningapps ( Novák Károly előadása). Sokat segített ötletelni, hogyan csináljunk magunknak különleges tanítási órákat, amelyekkel elvarázsolhatjuk a nem mindig tudásszomjas ifjúságot.