Tisztelt Szülők! Kedves Gyerekek!

Szeretettel köszöntjük honlapunkon Önöket és leendő elsőseinket!

A Tarjáni Kéttannyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola nevelőtestülete nevében hívjuk és várjuk iskolánkba az érdeklődő felnőtteket és gyermekeiket.  Bízunk benne, hogy az alábbi rövid ajánlásokkal segítünk iskolánk alaposabb megismerésében.

Pillantson be velünk intézményünk oktatási-nevelési kínálatába, ismerje meg pedagógiai alapelveinket!

Iskolánk kiemelten fontos profilja az idegen nyelvi képzés, azaz a két tanítási nyelvű képzés német és angol nyelven. A kéttannyelvű képzésben résztvevő gyerekek csoportbontásban, 1-3. évfolyamon heti 4 órában, 4-8. évfolyamon heti 5 órában tanulják a választott idegen nyelvet. Már első osztálytól kezdve vannak célnyelven tanított tantárgyak, alsó tagozaton: ének-zene, technika, környezetismeret, felső tagozaton: természettudomány, földrajz, digitális kultúra. A célnyelvi civilizáció órán a tanult idegen nyelv országainak kultúráját ismerhetik meg a tanulók. Nyelvi lektor is segíti és színesíti nyelvoktatásunkat.

Az általános tanrendű osztályokban lehetősége van a tanulóknak 4. osztálytól heti 2 órás idegen nyelvi (német, angol) képzésen részt venni.

Az idegen nyelvi képzést iskolánkban az országos nyelvi- és célnyelvi méréseken kívül, német nyelvből a DSD I típusú ingyenes nyelvvizsgával zárhatják a tanulóink, amely egy nemzetközi nyelvvizsga tanúsítvány megszerzésére ad lehetőséget.

2014 szeptemberében iskolánk bekapcsolódott a Polgár Judit nevéhez köthető képességfejlesztő Sakkpalota program megvalósításába, hisz gyermekközelisége, sokszínűsége, már a felkészítés alkalmával is meggyőzte a tanítókat. Munkánk eredményeként 2015-ben elnyertük a referencia intézmény címet, majd 2019-ben a kiemelt referenciaintézmény címet is. Tapasztalataink azt mutatják, hogy a program elősegíti a kis gyerekek iskolakezdésének megkönnyítését. A játékokat, amelyek a tanítási órák lényeges részét teszik ki, a gyerekek örömteli tevékenységként élik meg. A sakk eszközrendszerével végzett cselekvések, mozgások segítik az érzékszervek differenciáltabb működését. Így a gondolkodás és a beszéd együttes fejlesztése nyomán a tanulók egyre nagyobb fokú önállóságát, aktivitását lehet elérni. Gyermek és pedagógus közösen játszik, éppen ezért a személyesség, közvetlenség jellemzi a munkakapcsolatukat.

Iskolánk már 1984-ben bekapcsolódott a mindennapos testnevelési program megvalósításába.  Célunk az volt, hogy a rendszeres testedzés az életmód része legyen. 1990 óta a hagyományos iskolai sportágak (atlétika, torna, labdajátékok, küzdősportok) körét sokféle szabadidős sport mozgásformáival bővítettük. A heti öt testnevelésórából egy duplaóra ad lehetőséget e szabadidős sportágak gyakorlására.

Alsó tagozaton úsznak, kerékpároznak, görkorcsolyáznak, asztaliteniszeznek tanítványaink.

A felsősök úsznak, kerékpároznak, asztaliteniszeznek, jégkorcsolyáznak, tekéznek, íjászkodnak.

Természetesen lehetőséget biztosítunk még különböző sportágak népszerűsítésére, bemutató foglalkozásokra, tehetségek kiválasztására, intézményen belüli és intézmények közötti versenyek, mérkőzések megrendezésére. Reményeink szerint segítjük tanulóinkat abban, hogy a sportágak széles körét bemutatva könnyebb legyen választaniuk olyat, amelyet szabadidejükben is szívesen gyakorolnak.

Iskolánkban táncos képzésre is jelentkezhetnek a gyerekek. A képzés, művészeti iskola keretében, a délutáni munkarendben zajlik. Célunk, hogy a gyerekek a tánc több műfajával megismerkedjenek.  Alsó tagozatban heti 4 órában, néptánccal és népi játékkal, kreatív gyermektánccal és jazztánccal, esztétikus testképzéssel és a klasszikus balett alapjaival ismerkedhetnek tanulóink. Felső tagozatban heti 5 órában, klasszikus balettel, jazztánccal, történelmi táncokkal és Graham-technikával. Az itt tanuló gyermekeknek fellépési és versenyzési lehetőséget is biztosítunk, hogy átélhessék a színpad varázsát.

A tanév során a tanulók érdeklődésének megfelelően szakkörökkel színesítjük az iskolai életet. Az alábbi szakkörök közül választhatnak tanítványaink: informatika, robotika, rajz, néptánc, énekkar, foci, judo, torna, matematika, sakk, kézműves. Nagy érdeklődés és vidám hangulat vár rátok ezeken a foglalkozásokon!

Az iskola életében fontos szerepet játszik a gyerekek fejlesztése. Több éve pszichológus, fejlesztő pedagógus, gyógytornász és logopédus segíti a tanulók munkáját. A team tagjainak a fő feladata, hogy a tanulásban, beszédben, pszichés- és testi fejlődésben lemaradást mutató gyerekeket az intézmény keretein belül fejlesszék.  Ugyanakkor segítik a pedagógus kollégák munkáját, valamint a minél hatékonyabb fejlesztés érdekében- a segítséget kérő szülőknek -tanácsot adnak. Arra törekednek, hogy a foglalkozásokra járó gyerekeket játékos módszerekkel fejlesszék. Az órákat délután jól felszerelt termekben tartják. Minden tanévben kutyaterápiás foglalkozást is szerveznek, ezzel is segítik a fejlesztő munka hatékonyságát.

Ökoiskola címünket először 2016-ban nyertük el, majd 2023-ban megkaptuk az Örökös Ökoiskola címet. Diákjainkat tevékenységközpontúan, interaktív módon vezetjük be az ÖKO-tudatosság és -felelősség alkalmazásába, melynek során nagy hangsúlyt fektetünk a személyes példaadásra is. Ennek megvalósításáért sokszor és sokat teszünk:

Évente kétszer szelektíven gyűjtjük a háztartásokban felgyűlt még hasznosítható papírhulladékot. Emellett folyamatos a veszélyes hulladéknak számító szárazelemek, zsebtelepek gyűjtése is. Tantermeinkben szelektíven gyűjtjük a műanyagot, papírt s egyéb hulladékot, az iskola udvarán keletkező zöld hulladékot pedig komposztáló segítségével hasznosítjuk.

Hosszú évek óta működik iskolánkban diákönkormányzat, amely keretében tanulóinknak lehetőségük van érdekeik, elképzeléseik, ötleteik és javaslataik képviseletére. Számos hagyományos rendezvényünk van, melyek szervezéséből és lebonyolításából a diákönkormányzat is kiveszi részét. Ilyen- szinte az egész tanulóifjúságot megmozgató- rendezvények a Vidám tanévnyitó és tanévzáró délutánunk, amelyekre a gyerekek érdeklődéséhez és szívéhez közelálló programokkal, játékokkal, versenyekkel készülünk. Az őszi és a tavaszi papírgyűjtés bevételét tanulóink jutalmazására, támogatására, programok szervezésére fordítjuk. Iskolánk számára fontosak a hagyományok és a nemzeti ünnepek, így ezekről mindig méltó módon, színvonalas műsorokkal emlékezünk meg, melyek előkészítésében és lebonyolításában a DÖK szintén részt vesz. Két projekthetet tartunk intézményünkben, egyet ősszel, a másikat pedig áprilisban. Ezeket a heteket egy-egy téma köré építjük fel, és igyekszünk változatos eszközökkel, módszerekkel, sokszínű megközelítés szerint kreatív módon feldolgozni az adott témát. A farsangi mulatságot mindig nagy várakozás és készülődés előzi meg, hiszen igazi összefogása ez a rendezvény a gyerekeknek, a szülőknek és a pedagógusoknak. Már több éve nagy sikernek számít iskolai tehetségkutató rendezvényünk: a T-faktor, ahol minden diákunk megmutathatja tehetségét, ügyességét, rátermettségét. A tanév végén DÖK – napot tartunk, ahol a diákság igényeinek megfelelő vidám programokat vagy kirándulást szervezünk.

Mindennapi tevékenységünknek csupán néhány szeletét próbáltuk bemutatni önöknek. Természetesen oktató-nevelőmunkánkkal arra törekszünk, hogy a gyermekek számára olyan nyugodt, barátságos légkört teremtsünk, melyben minden diákunk jól érzi magát, és megtalálja azt a tevékenységet, amelyben sikeres és eredményes lehet.