Tájékoztató tanulóknak és törvényes képviselőiknek

Tájékoztató munkavállalóknak

Tájékoztató óraadóknak

Tájékoztató szerződéses partnerek részére

Tájékoztató álláspályázathoz

Tájékoztató a panaszok, közérdekű bejelentések adatkezelésével kapcsolatban

Hit- és erkölcstan oktatással kapcsolatos adatkezelési tájékoztató

Nyilatkozat allergiáról

Intézményi adatkezelési szabályzat

Hozzájáruló nyilatkozat tanulók vonatkozásában

Az elektronikus megfigyelő rendszer (kamerarendszer) adatkezelési szabályzata