Tájékoztató tanulóknak és törvényes képviselőiknek

Tájékoztató munkavállalóknak

Tájékoztató óraadóknak

Hit- és erkölcstan oktatással kapcsolatos adatkezelés

Nyilatkozat allergiáról

Intézményi adatkezelési szabályzat

Hozzájáruló nyilatkozat tanulók vonatkozásában