Iskolánkban dolgozók névsora 2020/21.

SorszámNÉVosztályfőnöktanított tantárgy/osztály
1.Ambrusné Bálint Judit3.bmagyar nyelv, irodalom, matematika, környezetismeret, technika, képességfejl. sakk, ének-zene, etika, vizuális kultúra, (3.b), sakk képességfejlesztés 2.b) korrepetálás (magyar nyelv 3.b)
2.Antal Anetttechnika, ének-zene (1.a, 3.b, 4.b), környezetismeret (2.a,3.a,3.b, 4.b), angol nyelv(1.b, 3.b) napközi
3.Balázs Bernadett civilizáció (5.a,, 7.a), német (5.a, 7.a), korrepetálás (német), német szakkör, napközi
4.Balla Zsolt Attila technika (7.a, 7.b, 7.c)
5.Bálint Judit (intézményvezető helyettes) technika (5.a, 5.b)
6.Berényi-Sebők Szilvia angol (2.a, 3.a, 5.a), civilizáció (5.b)pszichológia
7.Berszán Izabella      7.ctestnevelés (3.a, 4.b, 6.b, 7.c), tanulószoba
8.Blaskovicsné Szabó Anikó      1.cmagyar nyelv, irodalom, matematika, sakk képességfejlesztés, etika, technika, vizuális kultúra, ének-zene, korrepetálás (magyar nyelv, matematika), napközi (1.c)
9.Bokros Hubertné      7.bangol (4.a, 5.b, 7.a, 8.b), civilizáció (7.b) osztályfőnöki(7.b)
11.Csernus Edina angol (1.a, 3.a, 5.a, 7.c), civilizáció (5.b, 6.a, 6.b, 7.b, 8.b)
12.Domonkos Kálmán Krisztina angol (6.b), biológia (7.a, 8.a, 8.c), természetismeret (5.b, 6.a, 6.b), korrepetálás (angol, biológia,természetismeret)
13.Eckhart Odett       8.bföldrajz (7.b, 8.b), angol (6.a, 7.c, 8.b), osztályfőnöki (8.b), földrajz (7.b, 8.b), civilizáció (8.b)
14.Farkas Aranka       8.atestnevelés (6.a, 7.a, 8.a), civilizáció (8.a), osztályfőnöki (8.a)
15.Földeák Imrénématematika (5.a, 6.a, 6.c, 7.b), technika (6.a, 6.b, 6.c)
16.Gajda Andrea kémia (7.a, 7.b, 7.c, 8.a, 8.b, 8.c), etika (5.b, 6.a, 7.c, 8.a), tanulószoba
18.Gyukity Anikó       1.bangol, magyar nyelv, irodalom, matematika, etika, ének-zene, technika (1.b), korrepetálás (magyar nyelv 1.b),
19.Gyurász Anitatermészetismeret (5.a, 6.a), német (4.a, 6.a, 6.c), civilizáció ( 6.a)földrajz (7.a, 8.a), korrepetálás (német, természetismeret)
20.Hockné Farkas Karola       2.amagyar nyelv, irodalom, matematika, etika, vizuális kultúra, (2.a), sakk képességfejl. (4.a), vizuális kultúra, környezet (2.b) korrepetálás (magyar nyelv, matematika (2.a) napközi
21.Horváth Pétertársastánc (III.,IV.)
22.Juhászné Fekete Angéla        1.amatematika, német nyelv, etika, vizuális kultúra (1.a), német (4.a) környezetismeret, ( 4.a), sakk képességfejlesztés (3.b) sakk képességfejl. szakkör, napközi
23.Kálmán Anikó magyar nyelv (1.b), technika, ének-zene(2.a) napközi
24.Kertész Eszter (intézményvezető)
25.Kocsonyi-Adamcsok Mártakörnyezetismeret (2.a, 3.a, 4.a), dráma és színház (5.a, 5.b), technika, ének-zene (2.a)logopédia (fejlesztő)
27.Lakatos Zsuzsannatörténelem (6.b, 6.c, 7.c, 8.a, 8.b),etika (6.b, 7.a), magyar nyelv és irodalom (6.b, 6.c)
28.Lakatosné Ficzere Juditnépi játék (I./1, I/2, 2/I, 2/II.), néptánc (I., II), gyógytorna, szakkör (néptánc)
30.Losoncz AnnaBTM-N, logopédia (fejlesztő)
31.Makra Andrásének-zene (5.a, 6.a, 6.c, 7.a, 7.b, 7.c, 8.a, 8.b, 8.c),  korrepetálás (egészségtan), tanulószoba
32.Márton Attila        7.ainformatika (4.a, 4.b, 5.a, 5.b, 6.a, 6.b, 6.c, 7.a, 7.b, 7.c, 8.a, 8.b, 8.c), osztályfőnöki (7.a)
33.Mazzagné Péter Anna        4.amagyar nyelv, irodalom, matematika, környezetismeret, technika, etika, vizuális kultúra, (4.a), korrepetálás (magyar nyelv, matematika (4.a)
34.Nacsáné Blaha Judit (intézményvezető helyettes)vizuális kultútra (1.b), napközi
35.Nemesné Dénes Annamária       2.bmagyar nyelv, irodalom, matematika, környezetismeret, technika,  angol, ének-zene (2.b), környezetismeret (4.b), ének-zene (5.b, 6.a, 6.b), korrepetálás magyar nyelv
36.Oláh Zoltánnématematika (6.b, 7.c, 8.b), fizika (7.a, 7.b, 7.c, 8.b, 8.c), korrepetálás (matematika)
37.Pajorné Rajnai Mónika       3.amatematika, magyar nyelv, irodalom, matematika, etika, vizuális kultúra (3.a), ének zene (4.a), korrepetálás (magyar nyelv, matematika 3.a), napközi
38.Sándor-Prágai Nikoletttechnika, ének-zene (1.a, 3.a, 4.a,) ének-zene(5.a), napközi
39.Rózsa Miklóstörténelmi tánc/balett (V.-VI.), klasszikus balett (I., II, III.-IV., V.-VI.), előkészítő gimnasztika (I/1, I/2., II/1, II./2.), differenciált képességfejlesztés (balett)
40.Serege Katalin       5.anémet (4.a, 8.a), civilizáció (8.a), magyar nyelv és irodalom (5.a, 6.a), osztályfőnöki (5.a), differenciált képességfejlesztés (német)
41.Soós Anita      testnevelés (1.a 2.b, 4.a, 5.a), etika (5.a, 6.c, 7.b, 8.b)
43.Szénási Orsolya6.bangol (4.b, 5.b, 6.b, 7.b), civilizáció (6.b), osz
44.Szivák Zoltántestnevelés (7.b, 8.b, 8.c), biológia (7.b, 7.c, 8.b), szakkör (judo, atlétika, horgászat), tanulószoba
45.Szivákné Herczeg Tünde magyar nyelv (1.c),  napközi
46.Sztanó Zsuzsanna         6.atestnevelés (1.b, 5.b, 6.a),osztályfőnöki,  napközi
47.Tánczosné Fullér Ildikó        4.bmagyar nyelv, irodalom, matematika, etika, vizuális kultúra (4.b), matematika (2.b), korrepetálás (magyar nyelv), matematika szakkör, napközi
48.Tapodiné Maróti Lenke        8.cnémet (2.a, 3.a, 7.a, 8.c), civilizáció (7.a), osztályfőnöki
51.Dr. Tóthné Szabó Orsolya földrajz (7.c, 8.b, 8.c), vizuális kultúra (5.a, 5.b, 6.a, 6.b, 6.c, 7.a, 7.b, 7.c, 8.a, 8.b, 8.c),szakkör (vizuális kultúra),napközi
52.Törökné Burkus Bettina6.ctestnevelés (6.c), osztályfőnöki, napközi
53.Üllei-Kovács Gizella környezetismeret (3.a), technika(2.b,3.a), ének-zene (2.b, 3.a), etika (2.b,4.b), napközi
54.Bartáné Grúz Nikoletta magyar nyelv, irodalom (1.a), napközi
55.                 Deli Mónika         5.bmatematika (5.b,6.c, 7.a, 8.a8.c), fizika (8.a), osztályfőnöki, differenciál képességfejlesztés
56.             Bokor Gergő magyar nyelv (1.a), napközi
57.     Urbán Julianna történelem(6.a, 7.a), német (6.c, 8.a), kommunikáció (7.a, 8.a) korrepetálás (német), szakkör (kommunikáció), tanulószoba
58.Bőhm Balázs történelem (5.a, 8.c), magyar nyelv, irodalom (8.a,8.b,8.c), etika (8.c)
59.Kovácsné Nagy Zsuzsanna testnevelés (1.c, 2.a, 3.b,), természetismeret (5.a, 6.c), napközi
60.Kerek Tímea kreatív gyermektánc (1.a, 1.b, 1.c, 2.a, 2.b), jazz (3.a, 3.b, 4.a), jazz/graham (4.a), korrepetálás(jazz)
NOMKS dolgozók
Bánfiné Kovács-Hegedűs Gabriellaiskolatitkár
Kiss Gréta                                                                                                   iskolatitkár
Sajtos-Szűcs Renátapedagógiai asszisztens
Nagy Dániel Józsefrendszergazda
Lakatosné Ficzere Juditlaboráns
Technikai dolgozók
Tillinkó Erzsébetgondnok
Huszta Évaportás
Bürgés Zoltánportás
Krizsán Jánospedellus
Janik Gáspárnétakarító
Budai Anitatakarító
Demeter Richárdtakarító
Kötelesné Kovács Kittitakarító