Névosztályfőnök tanított tantárgy/osztály
Adorjányi-Szabó Nóra tartós távollét
Antal Anett3.bmagyar nyelv, irodalom, matematika, angol nyelv, technika, etika, vizuális kultúra (3.b), környezetismeret (3.a,3.b),korrepetálás, napközi, vizuális kultúra 1.b, korrepetálás, szakkör,
Bacsur Imresakk szakkör
Bálint Judit (felsős igazgatóhelyettes) technika (5.a, 5.b, 6.a)
Bartáné Grúz Nikoletta 3.amagyar nyelv, irodalom, etika, vizuális kultúra (3.a), sakk(1.c,2.a), magyar nyelv, irodalom (4.a)
Berszán Izabella5.atestnevelés (1.b,2.b,3.b,5.a), torna szakkör, osztályfőnöki
Blaskovicsné Szabó Anikótartós távollét
Bokros Hubertné8.bangol nyelv (2.b,3.a,7.b,8.b ), civilizáció (8.b),osztályfőnöki
Boldizsár Gábortörténelem (6.a,6.b,8.a,8.b), állampolgári ismeretek (8.a,8.b)
Csernus Edina tartós távollét
Deli Mónikatartós távollét
Davenport Reddock Clytonkommunikáció(5.a,5.b,6.b,7.b,8.a,8.b), civilizáció(6.a,6.b,7.b)
Dencs Mátyásnémagyar nyelv, irodalom (8.b), napközi vezető (4.a)
Eckhart Odett angol nyelv (2.b,4.b,4.c,6.b,8.a), civilizáció(5.a)
Fazekas Melindaangol nyelv (5.b), civilizáció (6.b,8.b), földrajz (7.b,8.b), természettudomány (5.a,5.b,6.a,5.b)
Gajda Andrea6.b technika (6.b,7.a,7.b), kémia (8.b), etika (6.b),osztályfőnöki
Gyukity Anikó4.bangol nyelv, magyar nyelv, irodalom, matematika, etika (4.b), környezetismeret (4.a,4.b),napközi
Herczeg Tünde4.cirodalom, magyar nyelv, matematika, környezetismeret, sakk, technika, vizuális kultúra, etika ,korrepetálás, napközi (4.c) technika (3.b)
Hockné Farkas Karola1.amagyar nyelv, irodalom, etika, vizuális kultúra, (1.a), matematika (1.a,1.b),korrepetálás, napközi
Jankó Lászlóné napközi vezető (4.c)
Juhászné Fekete Angéla4.amatematika, etika ,technika, környezetismeret (4.a), sakk (3.b), német nyelv (3.a, 4.a, 7.a)
Kálmán Anikó 1.bmagyar nyelv, irodalom, angol nyelv, etika (1.b), ének-zene (1.b,3.a), technika (1.b,3.a)
Dr. Kálmán Miklósnénapközi vezető (1.b)
Kerek Tímea kreatív gyermektánc EK1/1, EK1/2, EK2, jazz A3-4, A5-6, jazz-
graham A5-6, jazz-balett elmélet A3-4, történelmi/balett elm. A5-6, előkészítő gimnasztika
Keresztény Míra tartós távollét
Kertész Eszter (igazgató) etika (5.a,6.a,7.a,8.a)
Kocsis Katalintörténelem (7.a,8.a)
Kocsonyi-Adamcsok Márta környezetismeret (3.a), logopédia
Kovács Krisztina Évanapközi vezető (2.a)
Kovácsné Nagy Zsuzsanna5.b testnevelés (2.a,4.c,5.b,6.b), földrajz (7.a,8.a),osztályfőnöki
Lakatos Zsuzsanna irodalom, magyar nyelv(5.a,5.b,7.b), történelem (5.a,5.b,7.a,7.b)
Lakatosné Ficzere Judit gyógytestnevelés, népi játék, etika (5.b,7.b,8.b),népi játék EK1/1, EK1/2, EK2, néptánc A3-4, napközi, néptánc szakkör
Makra András ének-zene (4.c,5.b,6.b,7.a,7.b,8.a,8.b), énekkar, napközi vezető (4.b)
Makra-Szabó Csillaének-zene, napközi vezető (3.b)
Márton Attiladigitális kultúra (3.a,4.b,4.c,5.b,6.a,6.b,7.a,7.b,8.a,8.b), kémia (8.a), informatika és robotika szakkör
Nacsáné Blaha Judit (alsós igazgatóhelyettes)  vizuális kultúra (4.a), testnevelés (1.a)
Nagyné Kakuszi Ildikógyógypedagógus, SNI-s tanulók fejlesztése
Nemesné Dénes Annamária1.cmagyar nyelv, irodalom, ének-zene, etika, matematika (1.c), ének-zene (5.a,5.b,6.a,6.b),napközi
Németh Mihály Attiladigitális kultúra (3.a, 3.b, 4.a,4.c,5.a)
Oláh Zoltánné matematika (6.a,8.b), fizika (7.a,7.b,8.a,8.b),korrepetálás, felvételi előkészítő, tanulószoba
Ördög-Lasity Diánatestnevelés, technika, napközi vezető (1.c), vizuális kultúra (1.c,4.b)
Pajorné Rajnai Mónika2.amagyar nyelv, irodalom, matematika, etika, vizuális kultúra, ének-zene, technika (2.a),korrepetálás, napközi
Rau Zoltántestnevelés (4.b,4.c,6.a,7.a,8.b),labdarúgás szakkör, tanulószoba
Régi ÁgnesBTMN-es tanulók fejlesztése, logopédia, napközi vezető (1.a)
Rózsa Miklós előkészítő gimnasztika EK1/2, EK2, A1, A2, klasszikus balett
A1, A2, A3-4, A5-6, tehetséggondozás, napközi
Sándor-Prágai Nikoletta technika (2.a,3.a), ének-zene (2.a,3.a,4.a,5.a,6.a), német nyelv (5.a)
könyvtáros
Sebők Szilvia6.aangol nyelv (5.a,6.a,8.a), iskolapszichológus, osztályfőnöki
Serege Katalin8.airodalom, magyar nyelv (6.a,7.a,8.a), német nyelv (7.a), civilizáció (6.a,8.a),osztályfőnöki, korrepetálás, felvételi előkészítő
Soós Anita Nikoletta7.btestnevelés (1.c,4.a,7.b,8.a),osztályfőnöki,napközi
Stajer Angélamatematika (5.a,5.b,6.b,7.a,7.b,8.a),felvételi előkészítő
Szénási Orsolyaangol nyelv (1.a,4.c,5.b,6.b,7.b,8.b)
Szvoboda Szabolcstermészettudomány (5.a,5.b,6.a), kémia (7.a,7.b), biológia (7.a,7.b,8.a,8.b),tanulószoba
Tánczosné Fullér Ildikó2.birodalom, magyar nyelv, matematika, etika, vizuális kultúra (2.b), tehetséggondozás, korrepetálás, napközi
Tapodiné Maróti Lenke7.anémet nyelv (2.a,6.a,7.a,8.a), civilizáció (5.a,7.a),osztályfőnöki
Tóth Evelin Brigittairodalom, magyar nyelv (6.b), napközi, tanulószoba, korrepetálás, felvételi előkészítő
Dr. Tóthné Szabó Orsolyaföldrajz (7.a,8.a), hon- és népismeret (6.a,6.b), vizuális kultúra (5.a,5.b,6.a,6.b,7.a,7.b,8.a,8.b), természettudomány (6.b),rajz szakkör, napközi
Törökné Burkus Bettinamatematika, testnevelés, napközi vezető (3.a),judo szakkör
Üllei-Kovács Gizellaének-zene, technika, napközi vezető (2.b), dráma és színház (5.a,5.b)
Velő Hajnalkaangol nyelv (1.a,1.b,4.a), ének-zene (1.a,3.b,4.a,4.b), technika (1.a,4.a,4.b)
NOKS dolgozók 
Bánfiné Kovács-Hegedűs Gabriellaiskolatitkár
Pantea-Kiss Gréta                                                                                                   iskolatitkár
Sajtos-Szűcs Renátapedagógiai asszisztens
Balázs Zoltánrendszergazda
Lakatosné Ficzere Juditlaboráns
Technikai dolgozók 
Kecskeméti Ildikógondnok
Máté Péter                                                                                             portás
Bürgés Zoltánportás
Marosmenti Bélapedellus
Tubicsák Henriettatakarító
Herédi Zsuzsannatakarító
Zelei Györgynétakarító
Fodorné Sebők Gizellatakarító