Iskolánkban dolgozók névsora 2019/20.

Sorszám NÉV osztályfőnök tanított tantárgy/osztály
1. Ambrusné Bálint Judit 2.b magyar nyelv, irodalom, matematika, ének-zene, képességfejl. sakk, etika, vizuális kultúra, környezetismeret, életvitel és gyak. (2.b), korrepetálás (magyar nyelv, környezetismeret 2.b)
2. Antal Anett életvitel és gyak. (2.b, 3.b, 4.a), vizuális kultúra (4.a), ének-zene (1.a, 2.b, 3.b, 4.a, 6.b), környezetismeret (2.a, 2.b, 3.b, 4.b)
3. Balázs Bernadett   civilizáció (6.a, 8.a), német (6.a, 8.a), korrepetálás (német), napközi
4. Balla Zsolt Attila   technika (7.a, 7.b, 7.c)
5. Bálint Judit (intézményvezető-helyettes) biológia (8.a), technika (5.b)
6. Berényi-Sebők Szilvia   angol (1.a, 2.a, 4.a, 6.c, 8.b), civilizáció (8.b)
7. Berszán Izabella       6.c testnevelés (2.a, 3.b, 5.b, 6.c), szakkör (akrobatika)
8. Blaskovicsné Szabó Anikó magyar nyelv (1.a, 4.a), fejlesztés (4.a, 4.b), irodalom (4.a), napközi
9. Bokros Hubertné       6.b angol (2.b, 3.b, 5.b, 6.b), civilizáció (5.b)
10. Csejteiné Pepperl Erzsébet       8.b magyar nyelv és irodalom (8.b), etika (5.b, 6.a, 8.b), könyvtár
11. Csernus Edina   angol (2.a, 6.c, 8.c), civilizáció (7.b), korrepetálás (angol), tanulószoba
12. Domonkos Kálmán Krisztina   angol (5.b), civilizáció (5.a, 5.b, 6.b), biológia (7.a, 7.c, 8.c), természetismeret (5.a, 5.b, 6.b)
13. Eckhart Odett        7.b földrajz (7.b, 8.b), angol (5.a, 7.b, 8.b)
14. Farkas Aranka        7.a testnevelés (5.a, 6.a, 7.a), civilizáció (7.a)
15. Földeák Imréné matematika (5.c, 6.b, 8.a, 8.b), technika (5.a, 5.c, 6.a, 6.b, 6.c) előkészítő (matematika 8.a, 8.b, 8.c)
16. Gajda Andrea   kémia (7.a, 7.b, 7.c, 8.a, 8.b, 8.c), etika (5.a, 6.c, 7.a), korrepetálás (kémia), tanulószoba
17. Gárdián Mariann történelem (5.a, 8.b), civilizáció (5.a, 8.a), német (5.a, 7.a, 8.a), szakkör (német-DSD-8.a)
18. Gyukity Anikó        4.b magyar nyelv, irodalom, matematika, környezetismeret, etika, angol (4.b), korrepetálás (környezetismeret, matematika 4.b),
19. Gyurász Anita természetismeret (5.a, 6.a), német (5.c), földrajz (7.a, 8.a), korrepetálás (német), napközi
20. Hockné Farkas Karola        1.a magyar nyelv, irodalom, matematika, etika, vizuális kultúra (1.a), sakk képességfejl. (3.a), korrepetálás (magyar nyelv 1.a, környezetismeret 1.a) napközi
21. Horváth Péter társastánc (V.,VI.)
22. Juhászné Fekete Angéla         4.a matematika, etika, és sakk képességfejl. (4.a), német (3.a, 4.a) környezetismeret, (3.a, 4.a), korepetálás( sakk képességfejl. 4.a), sakk képességfejl. szakkör, napközi
23. Kálmán Anikó   életvitel és gyak. (1.a, 4.b), vizuális kultúra (3.b, 4.b), fejlesztés (1.b, 2.b, 3.a), napközi
24. Kertész Eszter (intézményvezető) történelem (5.b)
25. Kocsonyi-Adamcsok Márta környezetismeret (2.a, 4.a, 4.b), logopédia (fejlesztő)
26. Kuhár Józsefné         környezetismeret (1.a, 3.a), német (1.a), informatika (4.a, 5.a, 7.a, 8.a), szakkör (német, német színjátszó), napközi
27. Lakatos Zsuzsanna történelem (6.a, 6.c, 7.a, 7.b, 8.a), magyar nyelv és irodalom (5.b, 8.a), előkészítő (magyar nyelv 8.a)
28. Lakatosné Ficzere Judit népi játék (I./1, I/2, II.), néptánc (III., III-IV), gyógytorna, szakkör (néptánc)
29. Lass Péter   magyar nyelv és irodalom (6.b, 6.c), szakkör (iskolarádió, iskolaújság), napközi
30. Losoncz Anna BTM-N (fejlesztő)
31. Makra András ének-zene (5.a, 5.c, 6.a, 6.c, 7.a, 7.b, 7.c, 8.a, 8.b, 8.c), énekkar
32. Márton Attila         6.a informatika (4.b, 5.b, 5.c, 6.a, 6.b, 6.c, 7.b, 7.c, 8.b, 8.c), szakkör (informatika)
33. Mazzagné Péter Anna         3.a magyar nyelv, irodalom, matematika, etika, életvitel és gyak., vizuális kultúra, környezetismeret (3.a), korrepetálás (magyar nyelv, környezetismeret 3.a)
34. Nacsáné Blaha Judit (intézményvezető-helyettes) környezetismeret (1.a), angol (4.a)
35. Nemesné Dénes Annamária        1.b magyar nyelv, irodalom, matematika, angol, képességfejlesztő sakk (1.b), ének-zene (5.a, 5.b), környezetismeret (1.b, 3.b), korrepetálás (környezetismeret 1.b)
36. Oláh Zoltánné matematika (5.a, 6.c, 7.b), fizika (7.a, 7.b, 7.c, 8.a, 8.b, 8.c), tanulószoba
37. Pajorné Rajnai Mónika        2.a matematika, magyar nyelv, irodalom, etika, vizuális kultúra (2.a), ének zene (3.a), korrepetálás (magyar nyelv, környezetismeret 2.a), napközi
38. Prágai Nikolett életvitel és gyak. (1.a, 2.a, 3.a, 4.a) ének-zene(1.a, 2.a, 3.a, 4.a), fejlesztés (1.b, 2.b, 3.a), napközi
39. Rózsa Miklós történelmi tánc/balett (VII.-VIII.), klasszikus balett (III., III.-IV., V., VI., VII.- VIII.), előkészítő gimnasztika (I/1, I/2., II.), tehetséggondozás (balett)
40. Serege Katalin német (3.a, 7.a, 7.c), civilizáció (7.a), magyar nyelv és irodalom (5.a, 5.c), korrepetálás (magyar nyelv 5.c)
41. Soós Anita        8.a testnevelés (1.b 3.a, 8.a, 8.c), szakkör (tánc)
42. Dr. Szabóné Dancsik Tünde   matematika (8.c), testnevelés (8.c), kreatív gyermektánc (I/1., II., III.), jazztánc (V., VI.), Graham/jazztánc (VII.-VIII.)
43. Szénási Orsolya 5.b angol (3.b, 5.b, 6.b, 8.c), civilizáció (5.b)
44. Szivák Zoltán testnevelés (6.b, 7.b, 7.c), biológia (7.b, 8.b), szakkör (judo, atlétika, horgászat)
45. Szivákné Herczeg Tünde vizuális kultúra, magyar nyelv, életvitel és gyak., környezetismeret, etika, ének-zene (1.b), korrepetálás (magyar nyelv 1.b, környezetismeret 4.a), napközi
46. Sztanó Zsuzsanna          5.a testnevelés (4.a, 4.b, 5.a), szakkör (Bozsik foci), napközi
47. Tánczosné Fullér Ildikó         3.b magyar nyelv, irodalom, matematika és etika (3.b), matematika (3.b, 4.b), korrepetálás (magyar nyelv, környezetismeret 3.b), matematika szakkör
48. Tapodiné Maróti Lenke         7.c német (2.a, 5.c, 6.a, 7.c), civilizáció (6.a)
49. Tiszai Lászlóné   magyar nyelv és irodalom (5.c, 6.a), történelem (5.c, 6.b, 8.c), etika (5.c, 6.b, 7.b, 8.a), korrepetálás (magyar nyelv 6.a), napközi
50. Tóth Diána magyar nyelv és irodalom (7.a, 7.b, 7.c, 8.c), történelem (7.c), etika (7.c, 8.c), korrepetálás (magyar nyelv 7.c) előkészítő (magyar nyelv 8.c), szakkör (etika)
51. Dr. Tóthné Szabó Orsolya 8.c földrajz (7.c, 8.b, 8.c), vizuális kultúra (5.a, 5.b, 5.c, 6.a, 6.b, 6.c, 7.a, 7.b, 7.c, 8.a, 8.b, 8.c), természetismeret (5.c, 6.c), szakkör (rajz)
52. Törökné Burkus Bettina 5.c testnevelés (1.a, 2.b, 5.c, 8.b) szakkör (íjászat)
53. Üllei-Kovács Gizella tánc és dráma (5.a, 5.b, 5.c) életvitel és gyak., (1.b, 2.a), ének-zene (1.b, 2.a, 4.b), környezetismeret (2.a), napközi, tanulószoba
54. Varró Irén Enikő   matematika (5.b, 5.c, 6.a, 7.a, 7.c), korrepetálás (matematika), szakkör (informatika), napközi
NOMKS dolgozók
Bánfiné Kovács-Hegedűs Gabriella iskolatitkár
Kiss Gréta                                                                                                    iskolatitkár
Sajtos-Szűcs Renáta pedagógiai asszisztens
Nagy Dániel József rendszergazda
Lakatosné Ficzere Judit laboráns
Technikai dolgozók
Tillinkó Erzsébet gondnok
Huszta Éva portás
Bürgés Zoltán portás
Krizsán János pedellus
Janik Gáspárné takarító
Budai Anita takarító
Demeter Richárd takarító
Kötelesné Kovács Kitti takarító