Sorszám NÉV osztályfőnök tanított tantárgy/osztály
1. Adorjányi-Szabó Nóra   matematika, technika, ének-zene 3.b és napközi
2. Ambrusné Bálint Judit 4.b magyar nyelv, irodalom, matematika, környezetismeret, technika, képességfejl. sakk, ének-zene, etika, vizuális kultúra, (4.b)
3. Antal Anett 1.b magyar nylev, irodalom, angol nyelv, etika, technika, ének- zene 1.b  ének-zene  4.b, környezetismeret 4.a 4.b
4. Balázs Bernadett   magyar nyelv, irdodalom 5.b 8.acivilizáció (6.a,, 8.a), német (6.a, 8.a)
5. Bálint Judit (intézményvezető-helyettes)    technika (5.a, 5.b)
6. Bajusz Attila   technika 6.a 6.b 7.a 7.b 7.c
7. Bartáné Grúz Nikoletta   magyar nyelv, irodalom (2.a), napközi
8. Berszán Izabella 8.c testnevelés 1.b 3.a 4.a 8.c
9. Blaskovicsné Szabó Anikó 2.c magyar nyelv, irodalom, matematika, sakk képességfejlesztés, etika, technika, vizuális kultúra, ének-zene,
10. Bokor Gergő   környezetismeret 3.a,3.b technika 3.b 4.a 4.b napközi
11. Bokros Hubertné 8.b angol (1.a 5.b 6.b 8.b ), civilizáció (5.b 8.b)
12. Csernus Edina   angol (2.a 4.a 6.a 8.c ), civilizáció (6.b 7.a 7.b) fizia 7.b
13. Deli Mónika 6.b matematika (5.a 6.b 7.c 8.a 8.b)
14. Domonkos Kálmán Krisztina   angol (7.b), biológia (7.a 7.b7.c 8.a), természetismeret (5.b, 6.b),
15. Eckhart Odett   földrajz (7.a 7.b 8.b), angol (2.b 4.b 7.a 8.c)
16. Földháziné Szabó Csilla   BTMN fejlesztés
17. Gajda Andrea   kémia (7.a, 7.b, 7.c, 8.a, 8.b, 8.c), etika (5.a 6.b 7.a 8.a), napközi
18. Gyukity Anikó 2.b angol, magyar nyelv, irodalom, matematika, ének-zene, technika (2.b)
19. Gyurász Anita   természetismeret (5.a, 6.a), német (6.a 7.a), civilizáció ( 7.a)földrajz (7.a, 8.a 8.b)
20. Hockné Farkas Karola 3.a magyar nyelv, irodalom, matematika, etika, vizuális kultúra, (3.a), sakk képességfejl. (3.b), vizuális kultúra, környezet (3.b)
21. Horváth Péter   társastánc (III.,IV.)
22. Juhászné Fekete Angéla 2.a matematika, német nyelv, etika, vizuális kultúra technika, ének-zene 2.a német, technika 1.a sakk-képességfejlesztés 4.b
23. Kálmán Anikó   technika 1.a 3.a, ének-zene 1.a 4.a és napközi
24. Kerek Tímea   kreatív gyermektánc (1.a, 1.b, 1.c, 2.a, 2.b), jazz (3.a, 3.b, 4.a), jazz/graham (4.a), korrepetálás(jazz)
25. Keresztény Míra   napközi
26. Kertész Eszter (intézményvezető)    
27. Kocsonyi-Adamcsok Márta   környezetismeret (3.a, 4.a), dráma és színház (5.a, 5.b) logopédia (fejlesztő)
28. Kovácsné Nagy Zsuzsanna   testnevelés (2.c 4.b,), földrajz 7.c, napközi
29. Kürti-Koch Noémi   etika vizuális kultúra 2.b és napközi
30. Lakatos Zsuzsanna   történelem (5.a 5.b 7.b 7.c 8.c),etika (7.b), magyar nyelv és irodalom (7.b, 7.c)
31. Lakatosné Ficzere Judit   népi játék (I./1, I/2, 2/I, 2/II.), néptánc (I., II), gyógytorna
32. Makra András   ének-zene (5.a, 6.a, 7.a, 7.b, 7.c, 8.a, 8.b, 8.c),  
33. Márton Attila 8.a informatika (4.a, 4.b, 5.a, 6.a, 6.b,  7.b, 7.c, 8.b, 8.c)
34. Martus Dorina   magyar nyelv , irodalom 6.b 8.b 8.c történelem  6.b 8.b hon-, és népismeret 6.b
35. Mazzagné Péter Anna 1.a magyar nyelv, irodalom, matematika , etika, vizuális kultúra, (1.a)
36. Nacsáné Blaha Judit (intézményvezető helyettes)    
37. Nemesné Dénes Annamária 3.b magyar nyelv, irodalom, ének-zene, angol nyelv, etika, környezetismeret, technika,  angol, ének-zene (3.b) környezetismeret 4.a ének-zene 2.a 3.a 5.b 6.b
38. Oláh Zoltánné   matematika (8.c), fizika (7.a,  7.c, 8.a, 8.b 8.c) tanulószoba
39. Pajorné Rajnai Mónika 4.a  magyar nyelv, irodalom, matematika, etika, vizuális kultúra (4.a), ének zene, technika  (1.b)
40. Rózsa Miklós   történelmi tánc/balett (V.-VI.), klasszikus balett (I., II, III.-IV., V.-VI.), előkészítő gimnasztika (I/1, I/2., II/1, II./2.)
41. Sándor-Prágai Nikolett   technika, ének-zene (3.a, 4.a,) ének-zene(1.a  5.a, 6.a) könyvtár
42. Sebők Szilvia   angol (3.a, 4.a, 6.a),pszichológia
43. Serege Katalin 6.a német (5.a) magyar nyelv és irodalom (5.a, 6.a, 7.a)
44. Soós Anita 5.b testnevelés (2.a 3.b,  5.b), etika (5.b, 6.a 7.c, 8.b)
45. Szénási Orsolya 7.b angol (4.b, 5.b, 6.b, 7.b), civilizáció (5b 6.b 7.b)
46. Szivák Zoltán   testnevelés (5.a 6.a 7.b 8.b), biológia (8.b, 8.c)
47. Szivákné Herczeg Tünde   sakk-képességfejlesztés 1.b vizuális kultúra 2.c  napközi
48. Sztanó Zsuzsanna 7.a testnevelés (1.a 2.b 6.b 7.a)
49. Tánczosné Fullér Ildikó   matematika 1.b
50. Tapodiné Maróti Lenke 5.a német (3.a 5.a 7.c 8.a), civilizáció (5.a)
51. Dr. Tóthné Szabó Orsolya   földrajz ( 8.c), vizuális kultúra (5.a, 5.b, 6.a, 6.b, 6.c, 7.a, 7.b, 7.c, 8.a, 8.b, 8.c), természetismeret 5.a 6.a 
52. Törökné Burkus Bettina 7.c testnevelés (6.c)
53. Urbán Julianna   történelem(6.a, 7.a 8.a), német (3.a 7.c), kommunikáció (5.a 6.a 7.a 8.a)hon-, és népismeret 6.a
54. Zemkó Zoltán   matematika 5.b 6.a 7.a 7.b informatika 5.b 7.a 8.a

NOKS dolgozók  
Bánfiné Kovács-Hegedűs Gabriella iskolatitkár
Kiss Gréta                                                                                                    iskolatitkár
Sajtos-Szűcs Renáta pedagógiai asszisztens
Nagy Dániel József rendszergazda
Lakatosné Ficzere Judit laboráns
 

NOKS dolgozók  
Bánfiné Kovács-Hegedűs Gabriella iskolatitkár
Kiss Gréta                                                                                                    iskolatitkár
Sajtos-Szűcs Renáta pedagógiai asszisztens
Nagy Dániel József rendszergazda
Lakatosné Ficzere Judit laboráns