Az Oktatási Hivatal által szervezett, a köznevelési információs rendszert (KIR) érintő szakmai ellenőrzést végzett 2018. február 6-án.

Az ellenőrzés fő célja a köznevelési rendszerben működtetett központi nyilvántartási rendszerek adatminőségének javításával a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulókra vonatkozó korai jelzések pontosítása, validálása és így a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentéséhez való hozzájárulás.  A szakmai ellenőrzés során az Oktatási Hivatal azokra a nyilvántartásokra helyezi a hangsúlyt adatminőség javítása szempontjából, amelyek az iskolai lemorzsolódás, a lemorzsolódás veszélyének okainak feltárásához nyújtanak elemezhető adatokat.

Az ellenőrzés területei a következők voltak:

  • A köznevelési intézmény és feladatellátási helyeinek alapító- és egyéb közhiteles okiratainak adatai, ellátott feladatai, feladatellátási helyeinek cím és kiegészítő adatainak helyessége, teljeskörűsége.
  • A köznevelési intézmény által pedagógus-munkakörben, nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott alkalmazottak adatainak ellenőrzése különös tekintettel a személyes adatokra, a végzettségi és szakképzettségi adatokra, a munkaköri és ellátott feladati adatokra, illetve a besorolási adatokra.
  • A köznevelési intézménnyel jogviszonyban álló gyermekek, tanulók évfolyamszintű létszámadatainak ellenőrzése, eltérés esetén az eltérések tételes vizsgálata és pótlása, a központi hibajegyek alapján a hibajeggyel rendelkező gyermekek, tanulók adatainak javítása.
  • A 2017. októberi köznevelési statisztikában leadott tanulói fő létszámadatok ellenőrzése, összevetése a KIR személyi nyilvántartással, az eltérések javíttatása, különös tekintettel a tanulói lemorzsolódáshoz kapcsolódó adatkörök validálására.
  • A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulókra vonatkozó 2017. februári, illetve 2017. júniusi adatgyűjtés alapjául szolgáló intézményi adatok ellenőrzése.
  • A személyi- és lakcímnyilvántartóval összevetett, beazonosíthatatlan személyek adatainak egyeztetése, javítása.