A Tarjáni Kéttannyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában fontos szempont a dráma és színház tantárgy oktatásában, hogy a felső évfolyamra járó gyerekek minél többször eljussanak a színházba és egy-egy darabon át az elméleti tananyag mellett megismerjék annak gyakorlati oldalát. Mindezt segíti a Lázár Ervin Program is, melynek keretében a diákok életkori sajátosságaiknak megfelelő, tanulmányaikhoz kapcsolódó, az oktatási-nevelési célokkal összhangban lévő művészeti élményben részesülhetnek.

Ebben a tanévben arra törekedtünk, hogy az alsós gyerekek a bábszínházi látogatásokon túl igazi színházi élményben részesüljenek.

Hosszas szervezkedés után egy nagy álmunk vált valóra, mert Kocsonyi-Adamcsok Márta pedagógus szervezésében sikerült az iskolából 100 gyermekkel szombaton megnézni a Szegedi Nemzeti Színházban a Matyi elszabadul, avagy sok lúd disznót győz című előadást.

Gyerekek, testvérek, szülők és pedagógusok nevettek és tapsoltak együtt a két felvonásos fabulán.

Az előadás után a színészekkel fényképeket készítettük, melyet ezúton is köszönnek! Örök élmény volt a világot jelentő deszkán állnunk.

Reméljük, hogy ez a kezdeményezés hagyománnyá válik és még sok kicsiknek és nagyoknak szóló darabot néznek meg a tanév folyamán közösen.