November 14-én iskolánk 8.a osztályos tanulói a Radnóti Miklós Gimnázium TERMOSZ
laboratóriumában kémiai és földrajzi kísérleteket végeztek. Megismerkedtek a kémiai titkosírás
folyamatával: citrommal írtak egy szöveget, amely hő hatására vált láthatóvá. Megvizsgálták, milyen
következményei vannak a vízmolekulák közötti erős kötésnek, és milyen hatást fejtenek ki a mosó- és
mosogatószerek a víz szerkezetére. A földrajzi gyakorlat során a tanulók elsajátíthatták az ásványok
és kőzetek vizsgálatának módszereit, és megismerkedhettek egyszerű eszközök használatával.
Felelevenítették a vulkán részeit, kialakulásának okát és modellezték a lávaömlés folyamatát.
Reméljük, hogy tanulóink természettudományos ismereteit az elmélet mellett gyakorlati módszerek
segítségével is sikerült elmélyítenünk.