Továbbhaladás feltételei – informatika (7 – 8. évfolyam)

7. évfolyam

 1. Az informatikai eszközök használata: A tanuló
  • Ismerje a számítástechnika fő alkalmazási területeit.
  • Ismerje a központi egység és a perifériák közti információáramlás irányát. Ismerje a főbb egységeket, perifériákat és működési elvüket. Tudja a számítógépet és perifériákat önállóan használni.
  • Tudjon könyvtárszerkezetben tájékozódni, mozogni, könyvtárat váltani, a számára szükséges fájlt megtalálni.
  • Tudjon könyvtárat létrehozni, törölni.
  • Tudjon fájlt, könyvtárat áthelyezni, másolni.
  • Tudjon mágneslemezt formázni, legyen tisztában a lemezformázás veszélyeivel. Ismerje megfelelő lemezellenőrző program használatát.
  • Tudjon önállóan használni multimédiás oktatóprogramokat.
 2. Informatika-alkalmazói ismeretek: A tanuló
  • Ismerje a bemutatókészítő program egyszerű lehetőségeit. Tudjon néhány kockából álló bemutatót készíteni tantárgyi problémáival kapcsolatban.
  • Tudjon különböző dokumentumokból származó részleteket saját munkájában elhelyezni.
  • Legyen tisztában a dokumentumrészletek, saját munkájában való felhasználásának etikai, jogi normáival.
  • Tudja a vágólapot több módon is használni.
  • Tudja értelmezni a programok által szolgáltatott válaszokat.
 3. Infotechnológia: A tanuló
  • Tudja algoritmusleíró nyelven megfogalmazni a hétköznapi és matematikai problémák, tevékenységek algoritmizálható részleteit.
  • Tudja programnyelveken kódolni az alapvető algoritmusszerkezeteket.
  • Tudjon egyszerű (keresési és rendezési) algoritmusokat valamilyen programozási nyelven kódolni.
  • Tudjon összetett algoritmusokat építeni az alulról felfelé és a lépésenkénti finomítás elve alapján.
 4. Infokommunikáció: A tanuló
  • Tudjon önállóan hasznos webhelyeket felkeresni.
  • Szerezzen jártasságot tematikus és kulcsszavas keresők használatában.
  • Tudja weboldalak szöveges és grafikus részleteit letölteni, elmenteni.
  • Tudjon tematikus és kulcsszavas keresők használatával számára szükséges információkat megszerezni.
 5. Az információs társadalom: A tanuló
  • Tudjon egyszerű zenei és filmanyagot számítógépen lejátszani.
  • Tudjon egyszerű eszközzel digitális fényképet készíteni, ezt elmenteni és saját dokumentumaiban felhasználni.
  • Tudjon segítséggel feladataihoz dokumentumot választani.
 6. Könyvtári és médiainformatika: A tanuló
  • Ismerje az iskolai könyvtárnál nagyobb közkönyvtárakat.


8. évfolyam

 1. Az informatikai eszközök használata: A tanuló
  • Tudjon az iskolai hálózatba belépni, onnan kilépni. Ismerje és tartsa be a hálózat használatának szabályait.
  • Ismerje a vírusellenőrző program kezelését. Szerezzen jártasságot fertőzött állomány vírusirtásában, legyen tisztában a vírusirtás veszélyeivel.
  • Legyen képes a fertőzések elleni védőintézkedések végrehajtására.
  • Ismerje egy tömörítőprogram kezelését. Tudjon egy tömörített állományt kicsomagolni. Tudja kiválasztott könyvtár tartalmát tömöríteni.
 2. Informatika-alkalmazói ismeretek: A tanuló
  • Tudja megkülönböztetni a különböző szövegegységeket.
  • Tudjon bekezdést és oldalt formázni.
  • Legyen képes az életkorának megfelelő szinten az összetartozó adatok közötti összefüggések felismerésére.
  • Tudjon használni tantárgyi, könyvtári, hálózati adatbázisokat. Tudjon különféle adatbázisban keresni.
  • Tudjon egyszerű szöveget és rajzot is tartalmazó dokumentumot elkészíteni előre tervezés után.
  • Tudjon egyszerű mindennapi közleményeket tartalmazó dokumentumokat készíteni.
  • Tudatosan tervezze meg a készülő dokumentumait.
 3. Infotechnológia: A tanuló
  • Ismerje és ismerje fel az elemi és összetett adattípusokat.
  • Szerezzen tapasztalatot problémák informatikai módszerekkel történő megoldásában.
  • Szerezzen tapasztalatot mindennapi események modellezésére.
 4. Infokommunikáció: A tanuló
  • Rendelkezzen saját e-mail-címmel.
  • Tudjon magyar nyelvű levelezőprogramot használni.
  • Tudja, hogyan lehet SMS-t, MMS-t küldeni és fogadni.
  • Ismerje a digitális technika sokféle megjelenési lehetőségeit.
 5. Az információs társadalom: A tanuló
  • Lássa, hogy a ma embere az új informatikai környezetben éli életét.
  • Ismerje Neumann János munkásságának fő területeit. Tudja, hogy a magyar tudósok hozzájárultak a számítástechnika fejlődéséhez.
  • Lássa a papír alapú és az elektronikusan tárolt információs anyagok használatának előnyeit, hátrányait.
  • Tudja, hogy a hagyományos médiumok évezredeken keresztül biztosították az emberiség tudásának fennmaradását.
 6. Könyvtári és médiainformatika: A tanuló
  • Tudjon lexikont, szótárakat, közhasznú információs forrásokat használni.