Tarjáni Kéttannyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti  Iskola

A felmérésről

Az először 2001 őszén megrendezett Országos kompetenciamérés a közoktatási törvényben meghatározott tanulók 6.,8.és 10. évfolyamos csoportjának teljes körében a szövegértési képességeket és a matematikai eszköztudást mérte fel.

A szövegértés területén a különböző szövegekhez kapcsolódó kérdések jellemzően az információk visszakeresését, következtetések levonását, kapcsolatok felismerését vagy a szöveg részeinek vagy egészének értelmezését várják el a tanulóktól.

A matematikai eszköztudás területén pedig az alkalmazott feladatok valamilyen életszerű szituációban megjelenő probléma megoldását és kommunikálását  kérik a tanulóktól.

Az eredményekről a tanév rendjéről szóló rendeletben meghatározott időpontig (a mérést követő évben február 28-ig) az iskolák visszajelzést kapnak.

Az intézményi összefoglaló jelentés itt tekinthető meg.

A 2010. évi Országos kompetenciaméréstől kezdődően a szövegértés és a matematika területén új, évfolyamfüggetlen  skálát vezettek be, amelyen 2008-ig visszamenőleg a korábbi mérések eredménye összehasonlítható módon  ábrázolható.

A tanulói mérési azonosító lehetővé teszi, hogy a tanulók fejlődése egyénileg követhető legyen. A szülők képet kaphatnak arról, hogyan teljesített a gyermekük az országos, az iskolai és az osztályátlaghoz viszonyítva. Azoknak, akik 2008 óta több mérésben is részt vettek, az egyéni fejlődésük is látható.

A 2017.évi tanulói jelentésekhttps://www.kir.hu/okmfit/tanulo.aspx oldalon  érhetők el.