2024. március 1. napján hatályba lépett a 38/2024. (II.29.) Korm. rendelet a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről. Ennek megfelelően az alábbiakról tájékoztatom Önöket.


Életkor alapján járó utazási kedvezmények:


• A 6. életévüket be nem töltött személyek a helyközi közlekedésben 100 %-os jegykedvezménnyel és a helyi közlekedésben 100 %-os bérletkedvezménnyel utazhatnak felnőtt kísérővel.
• A 6. életévüket betöltött személyek a 14. életévük betöltéséig a helyközi közlekedésben 100 %- os jegykedvezménnyel utazhatnak, és a helyi közlekedésben bérletkedvezményre jogosultak, melynek mértéke az adott helyi közlekedési szolgáltató honlapján olvasható.
• A 14. életévüket betöltött személyek a 25. életévük betöltéséig 50%-os kedvezményű jeggyel utazhatnak a helyközi közlekedésben.


A tanulói jogviszony alapján diákigazolvánnyal igénybe vehető utazási kedvezmények:


• A nappali és esti munkarendű oktatásban részt vevő tanulók, valamint a szakmai oktatásban tanulói jogviszonyban álló személyek a helyközi közlekedésben 90%-os bérletkedvezménnyel utazhatnak, és a helyi közlekedésben bérletkedvezményre jogosultak, melynek mértéke az adott helyi közlekedési szolgáltató honlapján olvasható.
• A szakmai oktatásban felnőttképzési jogviszonyban álló személyek esetében nem javasolják a helyközi vagy helyi bérletvásárlást a levelező típusú diákigazolvány és a jogviszonyigazolás használatával, mert a levelező munkarendű diákigazolvány és az ahhoz kiállított jogviszonyigazolás nem jogosít utazási kedvezmény igénybevételére.
• A sajátos nevelési igényű tanuló és legfeljebb két kísérője 100%-os jegykedvezményre jogosult a helyközi közlekedésben. A kedvezmény igénybevételére használható igazolás letölthető a MÁV-Csoport honlapjáról (Igazolás minta sajátos nevelési igényű gyermek és kísérője utazásához). Az igazolást az intézményben kell kitölteni és hitelesíteni.
• A szociális intézményben bentlakó vagy bejáró gondozott és legfeljebb 2 kísérője 100%-os jegykedvezményre jogosult a helyközi közlekedésben. A kedvezmény igénybevételére használható igazolás letölthető a MÁV-Csoport honlapjáról (Igazolás minta szociális intézményben bentlakó személy kisérője részére). Az igazolást az intézményben kell kitölteni és hitelesíteni.

• A jogszabály a tanulói jogviszonnyal rendelkező, levelező munkarendben tanulók részére nem biztosít kedvezményes utazásra való jogosultságot. Az érintett 25. év alatti személyek az életkor alapú kedvezményt tudják igénybe venni.


Az utaslétszám alapján igénybe vehető utazási kedvezmények:


• A 3 vagy több gyermeket nevelő családok legalább 3 gyermekkel történő utazás esetén (ha a gyermekek 18 éven aluliak; vagy ha a gyermekek 26 éven aluliak, és nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók, hallgatók diákigazolványával rendelkeznek) 100 %-os jegykedvezménnyel vehetik igénybe a helyközi közlekedést a feltételek igazolására alkalmas okmány vagy okmányok felmutatásával.