Augusztus

A program idejeA program megnevezése
08. 31.Szülői Közösség tanévet nyitó értekezlete.
08. 31.Intézményi tanács értekezlete.

Szeptember

A program idejeA program megnevezése
09. 01.A tanév ünnepélyes megnyitója az iskola tanulóinak, pedagógusainak, dolgozóinak részvételével; első tanítási nap. A 2023/2024. tanévben a tanítási napok száma 180.
09. 01.Az első osztályosok köszöntése ünnepi műsorral.
09.01.Szülői értekezlet az 1. osztályos tanulók szülei részére
09. 01.Alapfokú művészeti oktatás első tanítási napja.
09. 04-13.Szülői értekezletek az alábbi időpontokban a 2-8. osztályos tanulók szülei részére: 04-e: 2. évfolyam, 05-e: 3. évfolyam, 06-a: 4. évfolyam, 07-e: 5. évfolyam, 11-e: 6. évfolyam, 12-e: 7. évfolyam, 13-a: 8. évfolyam
09. 08.Szakköri, tehetséggondozó és középiskolai előkészítő foglalkozásokra jelentkezések véglegesítése (A foglalkozások 2023.09.11-én indulnak.)
09.10.Continental futófesztivál
09.21.Szülők konferenciája, intézményi séta az érdeklődő nagycsoportos óvodások szülei számára.
09.22.Autómentes nap
09. 25.Ünnepi diákgyűlés
09.26.Nyelvek Európai Napja órakeretben történő megtartása
09.28.Népmese világnapja- könyvtári foglalkozás
09.28.TÉMANAP Magyar Diáksport napja -órakeretben történő megtartás ( 09.29.)
09.25-10.13.Digitális próbamérés 6. évfolyamon digitális kultúra és történelem tantárgyakból
09.29.Tanítás nélküli munkanap (1.): Diákmozgalom napja

Október

A program idejeA program megnevezése
10. 02.Zenei világnap (okt.1.)
10.03-04.Őszi papírgyűjtés
10. 06.Megemlékezés az aradi vértanúkról, az október 6-i megemlékezés iskolarádión keresztül.
10. 10.Fogadóóra (17.00-18.00)  
10. 13.Tanítás nélküli munkanap (2.): Pályaválasztási nap
10.14.Világsakkfesztivál (helyszín: Budapest)
10.16.Sakkpalota szakmai regionális nap, szakmai konferencia, sakkos nyílt órák. „Sakkos” nyílt órák.
10.18.Mesemondó verseny 1-4. évfolyam
10.19.Őszköszöntő délután
10. 20.Október 23-a ünnepe.
10. 26.Halloween-nap
Őszi szünet: 2023. október 30-ától – november 03-áig. A szünet előtti utolsó tanítási nap október 27. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap november 6. (hétfő).

November

A program idejeA program megnevezése
11. 09.Márton- napi mulatság T3-as őszi diáknap „T3” Örömének-zene -iskolánk tanulóinak és pedagógusainak fellépése
11. 14.Fogadóóra (17:00-18:00)  
11. 14.Angol tehetségkutató területi verseny
11. 15.Német nyelvi iskolai (területi) szövegértési egyéni verseny.
11. 21-22.Nyílt tanítási órák
11.30-áigTanulók jelentkezése a központilag, egységes követelmények szerint szervezett írásbelikre közvetlenül a vizsgát szervező intézménybe.

December

A program idejeA program megnevezése
12. 06.Mikulás őrjárat
12. 06.Versmondó verseny 1-4. évfolyam.
12. 13.  Háziverseny matematika 5-8. évfolyam.  
12. 14.Adventi táncos óvodáscsalogató
12.15.Karácsonyi diszkó, karácsonyi vásár ( SZMK szervezésében)
12. 18-19.Német, angol nyelvű karácsonyi órák csoportkeretben  
12. 20-21.Karácsonyi ünnepi műsor
Téli szünet: 2023. december 22-étől 2024. január 07-éig. A szünet előtti utolsó tanítási nap december 21. (csütörtök), a szünet utáni első tanítási nap 2024. január 8. (hétfő).

Január

A program idejeA program megnevezése
01.11.Utazás Sakkországba- óvodáscsalogató
01.15.Farsangi rajzverseny
01.15-19.Táncművészeti csoportok, tanulók bemutató foglalkozásai.
01. 19.Az 1. félév zárása  
01.22-01.26.A tanulók, szülők értesítése az első félévben elért tanulmányi eredményről.
01.Bor Pál fizikaverseny
01.Szécsi Szilveszter biológiaverseny
01. végeMeleg István kémiaverseny
A végzős tanítványok jelentkezése továbbtanulásra az előzetes felvételi eljárás keretében. Írásbeli felvételi vizsgák a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokba, kilencedik évfolyamra és a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjába jelentkezők számára a jelentkezőknek 2024. 01. 20. 10:00. Pótló központi írásbeli felvételi vizsgák a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokba, kilencedik évfolyamra és a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjába jelentkezők számára azoknak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni 2024. 01. 30. 14:00.

Február

A program idejeA program megnevezése
02. 01.Szülői Közösség értekezlete
02. 01.Intézményi Tanács értekezlete
02.05-15.Szülői értekezletek az alábbi időpontokban: 05-én: 1. évfolyamosoknak, 06-án:2. évfolyamosoknak, 07-én: 3. évfolyamosoknak, 08-án: 4. évfolyamosoknak, 12-én: 5. évfolyamosoknak, 13-án: 6. évfolyamosoknak, 14-én: 7. évfolyamosoknak, 15-én: 8. évfolyamosoknak
02. 02.Az 1 – 4. osztályosok farsangja.  
02. 09.A felső tagozatosok farsangja.
02. 07.Matematika verseny 2-4. évfolyam
02. 15.Nyílt órák a nagycsoportos óvodások szüleinek
02. 20.Iskolai szépkiejtési verseny angol és német idegen nyelvből 3-4. évfolyamosoknak.
02. 21.Helyesírási verseny 2-4. évfolyam
02. 23.A kommunizmus áldozatainak emléknapja (02.25.) 
02. végeSimonyi Zsigmond országos helyesírási verseny

Március

A program idejeA program megnevezése
03. 06.Szépkiejtési verseny (3-4. évfolyam)
03.07.Játékos ismerkedés leendő 1. osztályosoknak
03.08-12.T-Faktor előválogató Iskolai népdaléneklési verseny
03. 14.Március 15. ünnepe
03. 19.Fogadóóra (17:00-18:00)  
03. 21.Tanórán kívüli foglalkozások bemutatója -óvodáscsalogató
03. 22.Víz világnapi programok – projektnap.
03.27.Felsős szavalóverseny
03. végeDSD I: Sparchdiplom írásbeli nyelvvizsgája német nyelven
03.Angol nyelvű próbanyelvvizsga
03. végeXXIV. Moderntánc Találkozó
Tavaszi szünet: 2024. március 28-ától április 05-éig. A szünet előtti utolsó tanítási nap március 27. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap április 08. (hétfő).

Április

A program idejeA program megnevezése
04. elejeDSD I: Sparchdiplom szóbeli nyelvvizsgája német nyelven
04. 08-10.Tanulók beiskolázása az általános felvételi eljárás keretében. a tanulói jelentkezési lapok sorrend módosítása.
04. 08-12.Digitális Témahét
04. 11.IV. Sakkpalota Workshop  
04. 12.T-Faktor – szülők előtti programja
04. 16.A Holokauszt magyar áldozatainak emléknapja
04. 18-19.Az  iskola első  évfolyamára a  tanköteles tanulók beíratása
04. 22-26.Fenntarthatósági Témahét
04. 29.Tánc világnapja
04. végeOrszágos angol civilizációs verseny
04. végeXXIV. Deszki Maros Menti Fesztivál – néptánc, egyéb tánc kategória
04.Városi szótárhasználati verseny angol és német nyelven
04.Országos német és angol kéttanítási nyelvű civilizációs verseny
április végeKukucskáló a Szegedi Nemzeti Színházba táncos tanítványaink számára

Május

A program idejeA program megnevezése
05.02-03.Tanítás nélküli munkanap (3.) és (4.) Pedagógusok továbbképzése  
05. 06-16.Szülői értekezletek az alábbi időpontokban: 06-án: 1. évfolyamosoknak, 07-én:2. évfolyamosoknak, 08-án: 3. évfolyamosoknak, 09-én: 4. évfolyamosoknak, 13-án: 5. évfolyamosoknak, 14-én: 6. évfolyamosoknak, 15-én: 7. évfolyamosoknak, 16-án: 8. évfolyamosoknak
03.04-06.03.Célnyelvi mérés kéttannyelvű osztályokban 6-8. évfolyamon német és angol nyelvből.  
03.04-06.03.A tanulók szövegértési és matematikai kompetenciáit vizsgáló mérések a 4. és 5. évfolyamon.
03.04-06.03.Szövegértési, matematikai, természettudományi és idegen nyelvi mérés az angol vagy német nyelvet első idegen nyelvként tanulók körében 6-8. évfolyamon.
05.24.Gyereknapi délután a T3-ban Tavaszi papírgyűjtés
05. végeShakespeare megyei műfordító verseny
05. 27.Idegen nyelvi szintfelmérő 4. évfolyamon a kéttannyelvű osztályokban
05.30-06.13.Alapfokú művészetoktatásban részesülő tanulók vizsgája.

Június

A program idejeA program megnevezése
06. 03.Szülői értekezlet a következő tanévben első osztályos tanulók szülei részére.  
06. 04.Nemzeti Összetartozás Napja
06. 03 -07.Határtalanul- Erdély
06. 07.Osztálykirándulások
06. 10.Az alapfokú művészetoktatás 6. évfolyamosainak (8. osztályosok) alapvizsgája.
06. 11.Főpróba táncos gálaműsorra (helyszín: az iskola tornaterme)
06. 14.A táncművészeti csoportok tanév végi csoportos vizsgája, a táncművészeti oktatásban résztvevő tanulók gálaműsora.
06. 17.Az alapfokú művészetoktatásban a szorgalmi idő utolsó napja.
06.21.Vidám tanévzáró ( 180. tanítási nap )
06. 28.A 2023/2024. tanév ünnepélyes zárása, bizonyítványok kiosztása, a végzős tanítványok ballagása.
Erzsébet nyári napközis tábor: egytől-negyedik évfolyamosoknak
Erzsébet erdélyi nyári tábor: negyediktől-nyolcadik évfolyamosoknak