Továbbhaladás feltételei – matematika (5 – 6. évfolyam)


5. évfolyam

Gondolkodási módszerek

 • A gondolkodási módszerek követelményei a többi témában konkretizálódnak

Számtan, algebra

 • A tanult számok helyes leírása, olvasása, számegyenesen való ábrázolása, két szám összehasonlítása.
 • A tízes számrendszer biztos ismerete.
 • Összeadás, kivonás, szorzás, kétjegyűvel való osztás a természetes számok körében.
 • Egyjegyű nevezőjű pozitív törtek (legfeljebb ezredeket tartalmazó tizedes törtek) összeadása és kivonása két tag esetén, az eredmény helyességének ellenőrzése.
 • Helyes műveleti sorrend ismerete a négy alapművelet esetén.
 • Egyszerű egyenletek, szöveges feladatok megoldása következtetéssel.

Összefüggések, függvények, sorozatok

 • Konkrét pontok ábrázolása, pontok koordinátáinak leolvasása.

Geometria, mérés

 • Szakasz másolása, adott távolságok felmérése.
 • Felezőmerőleges szemléletes fogalma.
 • Téglalap (négyzet) kerületének, területének, kocka felszínének és térfogatának
  kiszámítása konkrét esetekben.
 • Hosszúság és terület szabványmértékegységei és egyszerűbb átváltások konkrét gyakorlati feladatokban. A térfogat, űrtartalom, idő, tömeg mértékegységei.

Valószínűség, statisztika

 • Konkrét feladatok kapcsán a biztos és a lehetetlen események felismerése.
 • Két szám számtani közepének (átlagának) meghatározása.


6. évfolyam

Gondolkodási módszerek

 • A gondolkodási módszerek követelményei a többi témakörben konkretizálódnak.
 • Egyszerű, matematikailag is értelmezhető hétköznapi szituációk megfogalmazása szóban és írásban.

Számtan, algebra

 • Tört, tizedestört, negatív szám fogalma.
 • Pozitív törtek szorzása és osztása pozitív egésszel.
 • 2-vel, 5-tel, 10-zel, 100-zal való oszthatóság.
 • A mindennapi életben felmerülő egyszerű, konkrét arányossági feladatok megoldása következtetéssel.
 • Egyszerű elsőfokú egyismeretlenes egyenletek megoldása szabadon választható módszerrel.

Összefüggések, függvények, sorozatok

 • Biztos tájékozódás a derékszögű koordinátarendszerben.

Geometria, mérés

 • A pont, egyenes, szakasz fogalmának helyes használata.
 • Pont tengelyes tükörképének megszerkesztése.
 • Párhuzamos és merőleges egyenesek előállítása, szögmásolás, szakaszfelező merőleges szerkesztése.
 • Háromszögek, négyszögek kerületének kiszámítása.
 • Téglatest felszíne és térfogata konkrét esetekben.
 • A térfogat és űrtartalom mértékegységeinek átváltása.

Valószínűség, statisztika

 • Konkrét feladatok kapcsán a biztos és a lehetetlen események felismerése.
 • Néhány szám számtani közepének (átlagának) meghatározása.