Tánczosné Fullér Ildikónak hívnak, a következő tanévben én leszek a magyar-angol két tanítási nyelvű osztály osztályfőnöke.

Szerencsésnek tartom magam, hogy olyan foglalkozásom van, amit hivatásnak tekinthetek.

A gyerekekkel a lehető legjobb kapcsolat kialakítására törekszem. Ha érzik, hogy megbízhatnak bennem és szeretettel fordulok feléjük, akkor az iskola és a tanulás élmény lesz számunkra. Minden tudásommal és gondoskodásommal azon leszek, hogy megkönnyítsem az óvoda és az iskola közti átmenetet. Az első osztályban szerzett élmények meghatározóak.

Fontos, hogy a rám bízott gyerekek derűs, nyugodt, szeretetteljes légkörben tanuljanak. Sok dicsérettel, pozitív megerősítéssel ösztönzöm a tanulókat.

Szívügyem a tehetséggondozás, hiszem, hogy mindenki jó valamiben Az elmúlt évek alatt sok gyereket készítettem fel tanulmányi versenyre. Ugyanakkor fontosnak tartom azt is, hogy a gyengébb képességű tanulókat sikerhez juttassam, felzárkóztassam.

Törekszem arra, hogy a szülők bizalommal forduljanak felém, hiszen együtt tudjuk eredményesen nevelni és tanítani legféltettebb kincsüket: a gyermeküket. Megtisztelő feladat, hogy részt vehetek gyermekük világképének formálásában, értelmük kibontakoztatásában.

Szeretettel várom a leendő elsős kisiskolásokat!

Az álmok egy tanítóval kezdődnek, aki hisz benned, aki noszogat, ösztökél és fölsegít a következő lépcsőfokra.” (Rather)