Pajorné Rajnai Mónika vagyok.

1995-ben végeztem Baján az Eötvös József Tanítóképző Főiskolán, ahol választott műveltségterületként ének-zenét, valamint Nyelvi, irodalmi és kommunikációs nevelés módszertanát tanultam. Azóta dolgozom iskolánkban töretlen lelkesedéssel.

Tanítóként is, három gyermek édesanyjaként is tudom, hogy az első iskolai élmények meghatározóak. Ezért fontosnak tartom, hogy tanítványaim a kezdetektől fogva jól érezzék magukat az osztályközösségben. Nagy türelemmel, sok játékkal igyekszem mindent megtenni azért, hogy zökkenőmentes legyen az iskolába való beilleszkedés, és a rám bízott gyermekek derűs, nyugodt, szeretetteljes légkörben fejlődjenek.

Egyik legfontosabb célom a tanulás megszerettetése. Pályafutásom során rengeteg tanítási módszert, programot megismertem és alkalmaztam, sok tapasztalatot gyűjtöttem. Biztosan állíthatom, hogy nincs legjobb módszer. Van a gyermek, akinek meg kell találjuk (szülő és tanító közösen) az életkori sajátosságainak, fejlettségének, képességeinek, teherbírásának és a család életmódjának a leginkább megfelelőt. Azt, amelyben a gyermek képességei, tudása, tehetsége kibontakozhat, személyisége kiteljesedhet.

Bízom a szülők támogató hozzáállásában, hiszen a gyermekeik harmonikus fejlődéséért szorosan együttműködve tehetünk a legtöbbet.

Pedagógiai hitvallásom Tari Annamária szavait idézve:

„A gyermeknevelés és tanítás során az a legfontosabb, hogy egy gyerek mindig tudja, akkor is szeretik őt, ha nem tökéletes, és hogy ezen képes javítani. Ez olyan bizalom a felnőtt részéről, amit minden korú gyermek megérez. Hogy hisznek benne. Tévedhet és hibázhat. Nem kell tökéletesnek lennie. A világ sem az.”