MAZZAGNÉ PÉTER ANNA

A Kaposvári Tanítóképző Főiskolán 1988-ban szereztem diplomát, azóta dolgozom tanítóként. Ez idő alatt leggyakrabban 1. és 2. osztályos gyermekek oktatása, nevelése volt a feladatom. A pályán töltött éveim alapján jól ismerem az iskolakezdést segítő pedagógusi munka szépségeit, nehézségeit, ugyanakkor tisztában vagyok annak felelősségével is. Szívügyemnek tekintem, hogy egy induló kis csapattal megszerettessem az iskolát. Minden első osztályom esetén nagy várakozással tekintek a közös munka elé. Tapasztalataimat felhasználva egyre tudatosabban készülök az óvoda – iskola átmenet megkönnyítésére. Kiemelt feladatomnak tartom a tanuláshoz való helyes viszony kialakítását, az életkori sajátosságoknak megfelelően igyekszem megalapozni az önálló ismeretszerzést, tanulási képességet.

Ebben a rohamosan változó világban nem egyszerű megfelelni a partnerek elvárásainak. Kezdetektől fogva a hagyományos értékek szem előtt tartásával   végzem nevelő-oktató munkámat. Személyiségemhez a szeretetteljes, de határozott és következetes nevelési stílus áll legközelebb. A szülőkkel a kölcsönös bizalomra épülő, őszinte kapcsolat kialakítására törekszem, mert tudom, hogy az együttműködés igazi nyertesei a gyerekek.

Bízom abban, hogy iskolánk pedagógiai hitvallása, meghirdetett képzései elnyerik tetszését, és a következő tanévben szülői közösségünk tagjaként üdvözölhetjük.