Adatkezelési tájékoztat a szegedi tankerületi központ által fenntartott köznevelési intézményekben foglalkoztatottak részére

Adatkezelési tájékoztató a szegedi tankerületi központ és az általa fenntartott intézmények szerződéses partnerei részére

Adatkezelési tájékoztató a szegedi tankerületi központ által fenntartott intézmények álláshelyeire benyújtott álláspályázatok elbírálása vonatkozásában kezelt személyes adatokról

A szegedi tankerületi központ által fenntartott köznevelési intézmények tanulói és törvényes képviselőik részére

Adatkezelési tájékoztató  a panaszok, közérdekű bejelentések adatkezelésével kapcsolatban

Hozzájáruló nyilatkozat fénykép vagy videofelvétel készítéséhez és felhasználásához

Hit- és erkölcstan oktatással kapcsolatos adatkezelés

Adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat