Szeptember

A program idejeA program megnevezése
09. 01.A tanév ünnepélyes megnyitója az iskola tanulóinak, pedagógusainak, dolgozóinak részvételével; első tanítási nap. A 2022/2023. tanévben a tanítási napok száma 183.
09. 01.Az első osztályosok köszöntése ünnepi műsorral
09. 01.Tanulmányi versenyek meghirdetése, iskolai fordulók tervezése (időpont rögzítésével), az Intézményi Tanács, a Szülői Közösség és a DÖK véleményének kikérésével
09.01.Szülői értekezlet az 1. osztályos tanulók szülei részére
09. 02.Ünnepi diákgyűlés
09. 02.Alapfokú művészeti oktatás első tanítási napja
09.02.Vidám tanévnyitó
09. 05-09.Szülői értekezlet a 2-8. osztályos tanulók szülei részére az évfolyamfelelősökkel egyeztetett időpontban  
09. 09-igIntézményi Diákparlament összehívása
09. 22.Intézménybemutató séta nagycsoportos óvodások szüleinek
09.26.Nyelvek Európai Napja órakeretben történő megtartása
09.30.Témanap: Magyar Diáksport napja -órakeretben történő megtartás

Október

A program idejeA program megnevezése
10. 03.Október 1.: Zenei világnap
10. 06.Megemlékezés az aradi vértanúkról, az október 6-i megemlékezés előkészítése. Iskolarádión keresztül
10. 11.Fogadóóra (17.00-18.00)  
10. 14.Tanítás nélküli munkanap (1.): Pályaválasztási nap 8. évfolyamos tanulók pályaválasztását megalapozó kompetenciák vizsgálata  POVI a  Hivatal által elkészített digitális mérő- és támogatóeszközökkel, a Hivatal által kiadott eljárásrend alkalmazásával.
10. 15.Tanítás nélküli munkanap (2.): a pedagógusok önképzése A tanulók felügyeletéről a szülők igénye szerint gondoskodni kell.
10.19.Mesemondó verseny 1-4. évfolyam
10. 20.Óvodáscsalogató program: Őszköszöntő angol délután
10. 21.Október 23-a ünnepe
10. 10-21.A tanulók szövegértési, matematikai és természettudományi kompetenciáit vizsgáló, valamint idegen nyelvi bemeneti mérések a 8. évfolyamon
10.24-28.Különbözeti vizsgák
10. 28.Halloween-nap (angol nyelvterületen)
Atlétikaverseny, mezei futóverseny
A 8. osztályosok pályaválasztási programjai (középiskolák látogatása, pályaválasztási szülői értekezletek a középiskolákban), a szülők tájékoztatása a pályaválasztási és beiskolázási ütemtervről 2022. 10.28-áig. Az iskola 2022.10.31-éig tájékoztatja a hetedik évfolyamra járó tanulók szüleit arról, hogy gyermekük iskoláztatásával kapcsolatos kérdésben a szülőknek közösen kell dönteniük, valamint arról, hogy ha az iskolaválasztással kapcsolatban a szülők vagy a szülő és a gyermek között vita van, annak eldöntése a gyámhatóság hatáskörébe tartozik, és gyermekük felvételi lapjait az általános iskolának a gyámhatósági döntés szerint kell továbbítania.

November

A program idejeA program megnevezése
11. 15.Fogadóóra (17:00-18:00)  
11. 16.Nyílt tanítási órák az első osztályos tanulók szüleinek meghívásával.
11. 16. Iskolai szépkiejtési verseny angol és német idegen nyelvből 3-4. évfolyamosoknak.
11. 17.Óvodácsalogató program: Márton- napi mulatság
11. 18.Sakkpalota szakmai regionális nap, szakmai konferencia, sakkos nyílt órák. „Sakkos” nyílt órák.
11. 21-25.Jubileumi diákhét: 45 éves a T3!
11. 22.Német nyelvi iskolai (városi) szövegértési egyéni verseny.
11. 22.Angol tehetségkutató városi verseny
11. 23.Kazinczy verseny 5-8. évfolyam.
11. 25.„T3” Örömének-zene -iskolánk tanulóinak és pedagógusainak fellépése
11. 14-30.A tanulók szövegértési és matematikai kompetenciáit vizsgáló bemeneti mérések a 4. és 5. évfolyamon
10.24- 11.11.A tanulók szövegértési, matematikai és természettudományi kompetenciáit vizsgáló, valamint idegen nyelvi bemeneti mérések a 6. évfolyamon
november végeKukucskáló a Szegedi Nemzeti Színházba táncos tanítványaink számára

December

A program idejeA program megnevezése
12. 02-áigTanulók jelentkezése a központilag, egységes követelmények szerint szervezett írásbelikre közvetlenül a vizsgát szervező intézménybe.
12.06.Mikulás-partik osztályközösségi szinten az alsó tagozatban
12. 07.Versmondó verseny 1-4. évfolyam
12. 09-igAz első osztályosok diagnosztikus fejlődésvizsgálata
12. 12-16.Német, angol nyelvű karácsonyi órák csoportkeretben  
12. 15.Adventi táncos óvodáscsalogató
12. 15.Háziverseny matematika 5-8. évfolyam  
12. 21.Karácsonyi ünnepi műsor
Téli szünet: 2022. december 22-tól 2023. január 07-éig. A szünet előtti utolsó tanítási nap december 21. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2023. január 9. (hétfő). A tanulók felügyeletéről a szülők igénye szerint kell gondoskodni.

Január

A program idejeA program megnevezése
01.09–05.12.A tanulók fizikai állapotát felmérő vizsgálatok, a mérések eredményeinek feltöltése a NETFIT informatikai rendszerbe 2023. június 15-ig.
01.09-13.Táncművészeti csoportok, tanulók bemutató foglalkozásai.
01.18-19.  Az 1. félév zárása, osztályozó értekezlet (külön beosztás szerint).  
01.23-27.A tanulók, szülők értesítése az első félévben elért tanulmányi eredményről.
25.Felsős iskolai helyesírási verseny
26.Óvodáscsalogató: Utazás Sakkországba
01. végeMeleg István kémiaverseny
A végzős tanítványok jelentkezése továbbtanulásra az előzetes felvételi eljárás keretében. Írásbeli felvételi vizsgák a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokba, kilencedik évfolyamra és a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjába jelentkezők számára a jelentkezőknek 2023. 01. 21. 10:00. Pótló központi írásbeli felvételi vizsgák a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokba, kilencedik évfolyamra és a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjába jelentkezők számára azoknak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni 2023. 01. 31. 14:00.

Február

A program idejeA program megnevezése
02. 01.Nevelőtestületi értekezlet: a tanév 1. félévének pedagógiai értékelése, elemzése,hatékonyság vizsgálata  
02. 02.Szülői Közösség értekezlete
02. 02.Intézményi Tanács értekezlete
02. 03 – 09.Szülői értekezlet az évfolyamfelelősökkel egyeztetett időpontban
02. 03.Az 1 – 4. osztályosok farsangja  
02. 10.A felső tagozatosok farsangja
02. 15.Helyesírási verseny 2-4. évfolyam
02. 16.Nyílt órák a leendő 1. osztályos tanítványaink szülei részére Óvodáscsalogató: A mesék világa
02. 24.A kommunizmus áldozatainak emléknapja (02.25.) 
02. végeSimonyi Zsigmond országos helyesírási verseny

Március

A program idejeA program megnevezése
03. 08.Matematika verseny 2-4. évfolyam
03. 09.Játékos ismerkedés a leendő elsősökkel és szüleikkel
03. 14.Március 15. ünnepe
03. 21.Fogadóóra (17:00-18:00)  
03. 22.Víz világnapi programok – projektnap
23.Óvodáscsalogató: Egy kis mozgás mindenkinek kell!
03. 24.T-Faktor – szülők előtti programja
03.27-31.Digitális Témahét
03. végeDSD I: Sparchdiplom írásbeli nyelvvizsgája német nyelven
03. végeXXIV. Moderntánc Találkozó

Április

A program idejeA program megnevezése
04. elejeDSD I: Sparchdiplom szóbeli nyelvvizsgája német nyelven
04. 03.Felsős versünnep
04. 05.Szépkiejtési verseny (3-4. évfolyam)
04. 13.Óvodáscsalogató: Szülők konferenciája: iskolába készülök
04. 14.III. Sakkpalota Workshop  
04. 17.A Holokauszt magyar áldozatainak emléknapja ( 04.16.).
04. 21.A Föld napjáról történő megemlékezés ( 04.22.)
04.24-28.Fenntarthatósági Témahét
04. 28.Tánc világnapja
Tavaszi szünet: 2023. április 06-ától április 11-éig. A szünet előtti utolsó tanítási nap április 05. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap április 12. (szerda). A tanulók felügyeletéről a szülők igénye szerint kell gondoskodni.

Május

A program idejeA program megnevezése
05. 02 – 08.Szülői értekezlet az évfolyamfelelősökkel egyeztetett időpontban
03.06-06.09.Oktatási Hivatal célnyelvi mérése kéttannyelvű osztályokban: 8. évfolyamon KER szerinti B1 szintű nyelvtudást méri. Az Oktatási Hivatal idegen nyelvi mérése az iskolák  nyolcadik évfolyamán angol vagy német nyelvet első idegen nyelvként tanulók körében. Természettudományi kompetenciák fejlődését vizsgáló mérés a nyolcadik évfolyamon.
03.06-06.09.A tanulók szövegértési és matematikai kompetenciáit vizsgáló mérések a 4. és 5. évfolyamon.
03.06-06.09.A szövegértési, a matematikai és a természettudományi kompetenciákat vizsgáló digitális mérés a hatodik és nyolcadik évfolyamon.
03.06-06.09.Oktatási Hivatal célnyelvi mérése kéttannyelvű osztályokban: 6. évfolyamon KER szerinti A2 szintű, 8. évfolyamon KER szerinti B1 szintű. Az Oktatási Hivatal idegen nyelvi mérése az iskolák hatodik (KER A1) és nyolcadik (KER A2) évfolyamán angol vagy német nyelvet első idegen nyelvként tanulók körében.  
05. 09 -05. 12.Határtalanul- Délvidék
05. 19.Szeged Napja programjának ajánlása (05.21.)
05.30-06.09.Alapfokú művészetoktatásban részesülő tanulók vizsgája.

Június

A program idejeA program megnevezése
06. 01.Szülői értekezlet a következő tanévben első osztályos tanulók szülei részére.  
06. 02.Tanulmányi kirándulások
06. 05.Nemzeti Összetartozás Napja (06.04.)
06. 08.Az alapfokú művészetoktatás 6. évfolyamosainak (8. osztályosok) alapvizsgája
06. 09.A táncművészeti csoportok tanév végi csoportos vizsgája, a táncművészeti oktatásban résztvevő tanulók gálaműsora
06. 12.Az alapfokú művészetoktatásban a szorgalmi idő utolsó napja.
06. 13-14.Osztályozó értekezlet (külön beosztás szerint az általános iskolában)
06. 13.Osztályozó értekezlet (az alapfokú művészeti iskolában).
06. 15.Tanítás nélküli munkanap (3.): A diákmozgalom [DÖK] napja, a diákközgyűlés időpontja, vidám tanévzárás
06. 16.Tanítás nélküli munkanap (4.): A pedagógusok tanulmányi útja
06. 16. A 2022/2023-as tanév utolsó tanítási napja
06. 23.A 2022/2023. tanév ünnepélyes zárása, bizonyítványok kiosztása, a végzős tanítványok ballagása.