Szeptember

A program idejeA program (az ellenőrzés) megnevezése
09. 01.A tanév ünnepélyes megnyitója az iskola tanulóinak, pedagógusainak, dolgozóinak részvételével; első tanítási nap. A 2021/2022. tanévben a tanítási napok száma 181.
09. 01.Az első osztályosok köszöntése ünnepi műsorral.
09. 01.Ünnepi diákgyűlés
09. 01.Tantárgyfelosztás elkészítése a tankerület által meghatározott módon.
09. 01.Tanári ügyeletesi rend elkészítése
09. 01.Tanulmányi versenyek meghirdetése, iskolai fordulók tervezése (időpont rögzítésével), az Intézményi Tanács, a Szülői Közösség és a DÖK véleményének kikérésével.
09. 01.Szülői Közösség tanévet nyitó értekezlete. 2021/22 tanév munkatervének elfogadása
09. 01.Intézményi tanács értekezlete. 2021/22 tanév munkatervének elfogadása
09. 02.A 1600– 1700  óra között felügyeletet igénylő tanulók névsorának leadása, a szülők írásbeli nyilatkozatával.
09. 02.Órarendek, tanórán kívüli foglalkozások munkarendjének készítése (a nyomtatványokra is), – jelölve a  „H” és a „F” órákat. Az elektronikus napló előkészítése.
09. 02.Napközis hetirend és napirend, a napközis nevelők munkarendjének elkészítése.
09. 02.Helyettesítési rend elkészítése (tanítókhoz, tanárokhoz, napközis nevelőkhöz).
09. 02.Napközis és étkezési csoportok névsorának véglegesítése, az étkezési rend összeállítása.
09. 02.Az elektronikus napló megnyitása: tanulói adatok, órarendek, bejegyzések ellenőrzése.
09. 03.Alapfokú művészeti oktatás első tanítási napja.
09. 06.Napközire és tanulást segítő foglalkozásokra való jelentkezés; az étkezési csoportok alakítása, névsorok véglegesítése.
09. 06-10.Szülői értekezlet az 1-8. osztályos tanulók szülei részére az évfolyamfelelősökkel egyeztetett időpontban.  
09. 10-igIntézményi Diákparlament összehívása
09. 10.Szakköri, tehetséggondozó és középiskolai előkészítő foglalkozásokra jelentkezések véglegesítése.
09. 10.Vidám tanévnyitó.
09. 10.DSD Nyelvvizsgák Ünnepélyes átadása
09. 15.Nevelőtestületi értekezlet: digitális munkarend kialakítása, órarendekBoldog iskola programI.-es cukorbeteg tanulók integrálása
09. 17.Tantárgyi tanmenetek elkészítése, illetve javítása.
09. 20-21.Papírgyűjtés
09. 24.Osztályfőnöki munkatervek (09. 17-ig az évfolyamfelelősöknek kell átadni), szakkörök, képességfejlesztő foglalkozások, művészeti csoportok, munkaközösségek tervének elkészítése, a napközis csoportfoglalkozások tervének bemutatása.
09.24.TÉMANAP Magyar Diáksport napja Órakeretben történő megtartás
09.27.Nyelvek Európai Napja órakeretben történő megtartása

Október

A program idejeA program (az ellenőrzés) megnevezése
FolyamatosÓralátogatások, napközis és tanulószobai foglalkozások látogatása [3. és 5. évfolyam osztályaiban matematika, magyar nyelv és irodalom tanítási órákon, a 7-8. évfolyam idegen nyelvi óráin (osztályonként ebben a hónapban legalább egy tanítási órán), a tanulók napközis csoportjaiban tanulmányi foglalkozásokon és tanulószobában]. A tanulók írásbeli munkájának ellenőrzése és értékelése.
10. 01.A tanítási órán és iskolán kívüli nevelési program összeállítása (kirándulási tervek osztályoknak, csoportoknak, táborok: nyári tábor, erdei iskola. Egyéb programok).
10. 01.Tanulói étkezés (tízóraizás, ebédeltetés, uzsonnáztatás) rendjének ellenőrzése és értékelése.
10. 01.Október 1.: Zenei világnap
10. 06.Megemlékezés az aradi vértanúkról, az október 6-i megemlékezés előkészítése. Iskolarádión keresztül
10. 08.Első osztályos tanulók közül az óvodai jelzés, a tanév kezdete óta szerzett tapasztalatok alapján hangsúlyosabb támogatást igénylők névsorának összeállítása.
10. 08.Tanítás nélküli munkanap: (1) Pályaválasztási nap 8. évfolyamos tanulók pályaválasztását megalapozó kompetenciák vizsgálata  POM a  Hivatal által elkészített digitális mérő- és támogatóeszközökkel, a Hivatal által kiadott eljárásrend alkalmazásával.
10. 11.Tanórán kívüli foglalkozások, napközis foglalkozások, alapfokú művészetoktatás ellenőrzése az elektronikus naplóban.
10. 12.Fogadóóra.17.00-18.00 Előzetesen e-mailben egyeztetett időpontban
10.14.Mesemondó verseny 1-4. évfolyam
10. 22.Október 23-a ünnepe.

Őszi szünet: 2021. október 25-tól október 29-ig. A szünet előtti utolsó tanítási nap október 22. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap november 2. (kedd). A tanulók felügyeletéről a szülők igénye szerint gondoskodni kell.

November

A program idejeA program (az ellenőrzés) megnevezése
FolyamatosÓralátogatások, napközis és tanulószobai foglalkozások látogatása [2.; 4.; 6. évfolyam osztályaiban matematika, magyar nyelv és irodalom tanítási órákon, az 5-6. évfolyam idegen nyelvi óráin (osztályonként ebben a hónapban legalább egy tanítási órán), a tanulók napközis csoportjaiban tanulmányi és tanulószobai foglalkozásokon]. A tanulók írásbeli munkájának ellenőrzése és értékelése.
11. 02 – 05.E-napló ellenőrzése (osztálynaplók, napközis naplók, művészeti oktatás és tanórán kívüli foglalkozások naplói).
11.04.Márton napi délután idegen nyelvi program
11. 10.Nevelőtestületi értekezlet: Témák: (1) Pozitív fegyelmezés (2) Közösségépítés
11. 16-17.Nyílt tanítási órák az elsős osztályos tanulók szüleinek meghívásával. Sakkos bemutató óra.
11. 16.Fogadóóra. 17.00-18.00-ig E-mailben előre egyeztetett időpontban
11. 18.Novemberi jeles napok óvodáscsalogató
11. 22-26.MŰVÉSZETI HÉT A magyar rajzfilm hete
11. 24.Kazinczy verseny 5-8. évfolyam.
11 24.Iskolai szépkiejtési verseny angol és német idegen nyelvből 3-4. évfolyamosoknak.
11. 25.Német nyelvi iskolai szövegértési egyéni verseny.
11.26.Sakkpalota szakmai regionális nap, szakmai konferencia. „Sakkos” nyílt órák.
11. végeOrszágos német és angol kéttanítási nyelvű civilizációs verseny

December

A program idejeA program (az ellenőrzés) megnevezése
FolyamatosÓralátogatások, napközis és tanulószobai foglalkozások látogatása [1.; 7.  és 8. évfolyam osztályaiban matematika, magyar nyelv és irodalom tanítási órákon, az 3-4. évfolyam idegen nyelvi óráin (osztályonként ebben a hónapban legalább egy tanítási órán), a tanulók napközis csoportjaiban tanulmányi és tanulószobai foglalkozásokon]. A tanulók írásbeli munkájának ellenőrzése és értékelése.
12. 03-igTanulók jelentkezése a központilag, egységes követelmények szerint szervezett írásbelikre közvetlenül a vizsgát szervező intézménybe.
12.06.Mikulás partyk Osztályközösségi szinten az alsó tagozatban
12. 08.Versmondó verseny 1-4. évfolyam.
12. 10-igAz első osztályosok diagnosztikus fejlődésvizsgálata.
12. 13.Adventi óvodáscsalogató
12. 13-17.Háziverseny matematika 5-8. évfolyam.  
12.11.Tanítás nélküli munkanap (2.): apedagógusok önképzése.
12. 13-17.Német, angol nyelvű karácsonyi órák csoportkeretben (  Karácsonyi kiállítás az újrahasznosítás jegyében.  
12. 21.Karácsonyi ünnepi műsor

Boldogságórák megtartása a pályázati kiírásnak megfelelően.
Végzős tanítványok beiskolázásának előkészítése.
Téli szünet: 2021. december 22-tól 2021. december 30-áig. A szünet előtti utolsó tanítási nap december 21. (kedd), a szünet utáni első tanítási nap 2022. január 3. (hétfő). A tanulók felügyeletéről a szülők igénye szerint kell gondoskodni.

Január

A program idejeA program (az ellenőrzés) megnevezése
FolyamatosÓralátogatások, napközis és tanulószobai foglalkozások látogatása [a 3.-7. évfolyam ének, rajz, technika és testnevelés tanítási óráin, az 1-2. évfolyam idegen nyelvi óráin (osztályonként ebben a hónapban legalább egy tanítási órán), a tanulók napközis csoportjaiban tanulmányi és tanulószobai foglalkozásokon]. A tanulók írásbeli munkájának ellenőrzése és értékelése.
01.10–05.27.A tanulók fizikai állapotát felmérő vizsgálatok, a mérések eredményeinek feltöltése a NETFIT informatikai rendszerbe 2020. június 15-ig.
01.10–14.Táncművészeti csoportok, tanulók vizsgái.
01.18.Utazás a mesék világába óvodáscsalogató
01.20-21.  Az 1. félév zárása, osztályozó értekezlet (külön beosztás szerint).  
01.24-01.28.A tanulók, szülők értesítése az első félévben elért tanulmányi eredményről.
01. végeMeleg István kémiaverseny
A végzős tanítványok jelentkezése továbbtanulásra az előzetes felvételi eljárás keretében. Írásbeli felvételi vizsgák a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokba, kilencedik évfolyamra és a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjába jelentkezők számára a jelentkezőknek 2020. 01. 22-án. Pótló központi írásbeli felvételi vizsgák a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokba, kilencedik évfolyamra és a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjába jelentkezők számára azoknak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni 2020. 01. 27-én.

Február

A program idejeA program (az ellenőrzés) megnevezése
FolyamatosÓralátogatások, napközis és tanulószobai foglalkozások látogatása [az 1-2. évfolyam ének, rajz, technika és testnevelés tanítási óráin, a 7-8. évfolyam fizika, kémia tanítási óráin, a fejlesztő foglalkozásokon (osztályonként ebben a hónapban legalább egy tanítási órán), a tanulók napközis csoportjaiban tanulmányi és tanulószobai foglalkozásokon]. A tanulók írásbeli munkájának ellenőrzése és értékelése.
02. 02.Nevelőtestületi értekezlet: a tanév 1. félévének pedagógiai értékelése, elemzése,hatékonyság vizsgálata  
02. 03.Szülői Közösség értekezlete
02. 03.Intézményi Tanács értekezlete
02. 07 – 11.Szülői értekezlet az évfolyamfelelősökkel egyeztetett időpontban.
02. 14.Szülők tájékoztatása iskolánk képzéseiről Szülői értekezlet az óvodás szülők részére
02. 16.Szavalóverseny 5-6. évfolyam, 7-8. évfolyam. 
02. 16.Helyesírási verseny 2-4. évfolyam
02. 18.Az 1 – 4. osztályosok farsangja.  
02. 25.A felső tagozatosok farsangja.
02. 25.A kommunizmus áldozatainak emléknapja  
02. végeSimonyi Zsigmond országos helyesírási verseny

Március

A program idejeA program (az ellenőrzés) megnevezése
FolyamatosÓralátogatások, napközis és tanulószobai foglalkozások látogatása [az 1-8. évfolyam környezetismeret/ természetismeret/biológia tanítási óráin, a 7-8. évfolyam földrajz tanítási óráin, a logopédiai foglalkozásokon (osztályonként ebben a hónapban legalább egy tanítási órán), a tanulók napközis csoportjaiban tanulmányi és tanulószobai foglalkozásokon]. A tanulók írásbeli munkájának ellenőrzése és értékelése.
03. 03.Angol tehetségkutató városi verseny
03. 07.Játékos ismerkedés a leendő elsősökkel és szüleikkel
03. 11.Március 15. ünnepe
03. 22.Víz világnapi programok – projektnap.
03. 23. 
03.26.Tanítás nélküli munkanap (3.): a pedagógusok önképzése.
03. 29.Fogadóóra. 17.00-18.00-ig E-mailben előre egyeztetett időpontban.
03. végeDSD I: Sparchdiplom írásbeli nyelvvizsgája német nyelven
03. végeXXIV. Moderntánc Találkozó

Április

A program idejeA program (az ellenőrzés) megnevezése
FolyamatosÓralátogatások [az 5-8. évfolyam célnyelvi civilizáció és informatika tanítási óráin, a tanórán kívüli foglalkozásokon, a szakkörökön, az alapfokú művészetoktatás tanítási óráin]. A tanulók írásbeli munkájának ellenőrzése és értékelése.
04. elejeDSD I: Sparchdiplom szóbeli nyelvvizsgája német nyelven 
04. 01.T-Faktor – szülők előtti programja.
04.04-08.Digitális témahét.
04. 06.II. Sakkpalota Workshop online platformokon
04. 13.Matematikaverseny 2-4. évfolyam 
04. 13.A Holokauszt magyar áldozatainak emléknapja.
04. 22.A Föld napjáról történő megemlékezés.
04. 25-26.Papírgyűjtés
04. 25.-29.Fenntarthatósági témahét.
04. 27-29.E-napló ellenőrzése (osztálynaplók, napközis naplók, tanórán kívüli foglalkozások naplói).
04. 28.Tanulói étkezés (tízóraizás, ebédeltetés, uzsonnáztatás) rendjének ellenőrzése.
04. végeOrszágos angol civilizációs verseny
04. végeXXIII. Deszki Maros Menti Fesztivál – néptánc, egyéb tánc kategória

Tavaszi szünet: 2022. április 14-étől április 19-éig. A szünet előtti utolsó tanítási nap április 13. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap április 20. (szerda). A tanulók felügyeletéről a szülők igénye szerint kell gondoskodni.

Május

A program idejeA program (az ellenőrzés) megnevezése
05. 02 – 06.Szülői értekezlet az évfolyamfelelősökkel egyeztetett időpontban.
05. 04.-17.Oktatási Hivatal célnyelvi mérése kéttannyelvű osztályokban: 8. évfolyamon KER szerinti B1 szintű nyelvtudást méri Az Oktatási Hivatal idegen nyelvi mérése az iskolák  nyolcadik évfolyamán angol vagy német nyelvet első idegen nyelvként tanulók körében Természettudományi kompetenciák fejlődését vizsgáló mérés a nyolcadik évfolyamon.
05.04.-17..Az anyanyelvi és a matematikai alapkészségek fejlődésének vizsgálata a és nyolcadik évfolyamon.
05. 18.-31.Oktatási Hivatal célnyelvi mérése kéttannyelvű osztályokban: 6. évfolyamon KER szerinti A2 szintű, Az Oktatási Hivatal idegen nyelvi mérése az iskolák hatodik évfolyamán angol vagy német nyelvet első idegen nyelvként tanulók körében. Természettudományi kompetenciák fejlődését vizsgáló mérés a nyolcadik évfolyamon.  
05. 20.Szeged Napja programjának ajánlása
05. 18.-31..Az anyanyelvi és a matematikai alapkészségek fejlődésének vizsgálata a hatodik és nyolcadik évfolyamon.
05.27-06.02.Alapfokú művészetoktatásban részesülő tanulók vizsgája.
05. 31-éig. 

Június

A program idejeA program (az ellenőrzés) megnevezése
06. 01.Szülői értekezlet a következő tanévben első osztályos tanulók szülei részére.  
06. 03.Nemzeti Összetartozás Napja
06. 03.Tanulmányi kirándulások
06. 08.Az alapfokú művészetoktatás 6. évfolyamosainak (8. osztályosok) alapvizsgája.
06. 08.-09.Osztályozó értekezlet (külön beosztás szerint az általános iskolában).
06. 10.Az alapfokú művészetoktatásban a szorgalmi idő utolsó napja.
06. 10.A táncművészeti csoportok tanév végi csoportos vizsgája, a táncművészeti oktatásban résztvevő tanulók gálaműsora.
06. 10.Osztályozó értekezlet (az alapfokú művészeti iskolában). 10.00-tól
06. 13.Tanítás nélküli munkanap (4.): A diákmozgalom [DÖK] napja, a diákközgyűlés időpontja, vidám tanévzárás.
06. 13.„T3” Örömének-zene -iskolánk tanulóinak és pedagógusainak fellépése
05. 14.Tanítás nélküli munkanap (5.): A pedagógusok tanulmányi útja.
06. 15.Tanítás nélküli munkanap (6.):Pedagógiai adminisztráció teljesítése: Naplók (osztály, napközis, szakköri, stb.), bizonyítványok, törzslapok, statisztikai adatok.
06. 17.A 2021/2022. tanév ünnepélyes zárása, bizonyítványok kiosztása, a végzős tanítványok ballagása.
06. 24.Nevelőtestületi értekezlet, a 2020/2021-es tanév pedagógiai munka elemzése, értékelése, hatékonyságának vizsgálata.