tanítófőiskolatanító, táncművészet
tanítófőiskolatanító, neveléstudomány
tanítófőiskolatanító, angol nyelv vmt
tanárfőiskolaéletvitel és gyakorlat
tanáregyetemmagyar nyelv és irodalom, német nyelv
tanár,tanítóegyetem,főiskolatanító , biológia, életvitel és gyakorlat, táncművészet
tanítófőiskolatanító, vizuális nevelés vmt
tanárfőiskolatestnevelés és sport
tanítófőiskolatanító, angol nyelv vmt
tanárfőiskolaangol nyelv, orosz nyelv
tanáregyetemmagyar nyelv és irodalom, történelem
tanár egyetemangol nyelv, fizika
tanárfőiskolamagyar nyelv és irodalom
tanítófőiskolatanító, informatika vmt
tanáregyetem,főiskolaföldrajz, vizuális kultúra
tanáregyetem angol nyelv
tanáregyetemkémia
tanítófőiskolatanító, angol nyelv vmt
tanáregyetemnémet nyelv, nyelv és beszédfejlesztő tanár
tanítófőiskolatanító, vizuális nevelés vmt
tanítófőiskolatanító, matematika vmt
tanárfőiskolaföldrajz, vizuális kultúra
tanár,tanítófőiskolanémet nyelv
tanítófőiskolatanító, angol nyelv vmt
tanárfőiskolatáncművészeti ág
tanítófőiskolatanító, magyar nyelv és irodalom vmt
tanárfőiskolamagyar nyelv és irodalom, történelem, gyógypedagógus
tanítófőiskolatanító, német nyelv vmt, gyógypedagógus
tanáregyetemföldrajz, testnevelés és sport
tanárfőiskolamagyar nyelv és irodalom, történelem
tanárfőiskolaének-zene, egészségtantanár
tanár egyetem,főiskolakémia, számítástechnika
tanítófőiskolatanító, neveléstudomány
tanítófőiskolatanító, angol nyelv vmt, testnevelés és sport vmt
tanár,tanítóegyetem,főiskolaének-zene, tanító, angol nyelv vmt, magyar nyelv és irodalom vmt
tanárfőiskolafizika, matematika
tanítófőiskolatanító, ének-zene vmt
tanárfőiskolaegészségtantanár, táncművészeti ág
tanítófőiskolanémet nyelv vmt, ének-zene vmt
tanár egyetem,főiskolaangol nyelv, pszichológia
tanárfőiskolamagyar nyelv és irodalom, német nyelv
tanárfőiskolatestnevelés és sport
tanáregyetemmatematika
tanárfőiskolaangol nyelv
tanáregyetem,főiskolabiológia, testnevelés és sport
tanárfőiskolatestnevelés és sport
tanítófőiskolatanító, neveléstudomány
tanár főiskolanémet nyelv, orosz nyelv
tanár,tanítóegyetem,főiskolatestnevelés és sport, tanító
tanár,tanítófőiskolatanító, vizuális nevelés vmt, nyelv és beszédfejlesztő tanár
tanáregyetemangol nyelv, földrajz
tanítófőiskolatanító, angol nyelv vmt
tanár,tanítóegyetem,főiskolagyógypedagógus, tanító, magyar nyelv és irodalom vmt
tanárfőiskolatáncművészeti ág
tanáregyetemangol nyelv
tanárfőiskolarajz, számítástechnika