tanítófőiskolatanító, táncművészet
tanítófőiskolatanító, angol nyelv vmt
tanár,tanítóegyetem,főiskolatanító , biológia, életvitel és gyakorlat, táncművészet
tanítófőiskolatanító, vizuális nevelés vmt
tanárfőiskolatestnevelés
tanítófőiskolatanító, vizuális nevelés vmt
tanárfőiskolaangol nyelv, orosz nyelv
tanáregyetemmagyar nyelv és irodalom, történelem
tanár egyetemangol nyelv, fizika
tanárfőiskolamatematika
tanárfőiskolaangol nyelv
tanárfőiskolamagyar nyelv és irodalom
tanáregyetem angol nyelv
tanáregyetemangol nyelv, földrajz
tanáregyetemkémia, technika
tanítófőiskolatanító, angol nyelv vmt
tanítófőiskolatanító, vizuális nevelés vmt
tanítófőiskolatanító, matematika vmt
tanárfőiskolaföldrajz, vizuális kultúra
tanár,tanítófőiskolanémet nyelv
tanítófőiskolatanító, angol nyelv vmt
tanítófőiskolatanító, informatika
tanárfőiskolatáncművészeti ág
tanítófőiskolatanító, magyar nyelv és irodalom vmt
tanáregyetemmagyar nyelv és irodalom, történelem, gyógypedagógus
tanítófőiskolatanító, német nyelv vmt, gyógypedagógus
tanáregyetemföldrajz, testnevelés és sport
tanítófőiskolatanító, természetismeret vmt
tanárfőiskolamagyar nyelv és irodalom, történelem
tanárfőiskolatáncművészeti ág
tanárfőiskolaének-zene, egészségtantanár
tanárfőiskolaének-zene
tanár egyetem,főiskolakémia, számítástechnika
tanítófőiskolatanító, angol nyelv vmt, testnevelés és sport vmt
tanár,tanítóegyetem,főiskolaének-zene, tanító, angol nyelv vmt, magyar nyelv és irodalom vmt
tanár főiskola rajz, számítástechnika
tanárfőiskolafizika, matematika
tanítófőiskolatanító
tanítófőiskolatanító, ének-zene vmt
tanáregyetemtestnevelés, rekreáció
tanító,tanáregyetem,főiskolatanító, magyar nyelv és irodalom vmt., gyógypedagógus
tanárfőiskolaegészségtantanár, táncművészeti ág
tanítófőiskola,egyetemnémet nyelv vmt, ének-zene vmt, könyvtáros
tanár egyetem,főiskolaangol nyelv, pszichológia
tanárfőiskolamagyar nyelv és irodalom, német nyelv
tanáregyetemtestnevelés
tanáregyetemmatematika
tanárfőiskolaangol nyelv
tanárfőiskolakémia, biológia
tanítófőiskolatanító, neveléstudomány
tanár főiskolanémet nyelv, orosz nyelv
tanáregyetemmagyar nyelv és irodalom, történelem
tanáregyetemföldrajz, vizuális kultúra
tanár,tanítóegyetem,főiskolatestnevelés és sport, tanító
tanítófőiskolatanító, angol nyelv vmt
tanítófőiskolatanító, angol nyelv vmt