#MunkakörVégzetségSzakképzetség
1.tanítófőiskolatanító, matematika vmt.
2.tanítófőiskolatanító, angol vmt.
3.tanítófőiskolatanító, ének vmt.
4.tanítófőiskolatanító, közművelődési vmt.
5.tanítófőiskolatanító, kisegítő iskolai vmt.
6.tanítófőiskolatanító, közművelődés vmt.
7.tanítófőiskolanémet nyelvtanár, német nemzetiségi tanító  
8.tanítófőiskolatanító, angol vmt.
9.tanítófőiskolanemzetiségi német tanító
10.tanítófőiskolanemzetiségi német tanító
11.tanítófőiskolatanító, angol vmt.
12.tanító , gyógypedagógusfőiskolalogopédus, tanító -német vmt. , gyógyped.
13.fejlesztő-pedagógusfőiskolafejlesztő-pedagógus
14.tanárfőiskolamagyar-orosz
15.tanárfőiskolamagyar, népművelő
16.tanárfőiskolamagyar, történelem, gyógyped.
17.tanárfőiskolamagyar, történelem, népművelő
18.tanárfőiskolatörténelem, német, könyvtár
19.tanárfőiskolaangol, orosz
20.tanárfőiskolaangol
21.tanáregyetemmagyar, hittanár, etikatanár, történelem
22.tanárfőiskolanémet, magyar
23.tanáregyetemmagyar, történelem, gyógyped.
24.tanárfőiskolanémet, orosz
25.tanáregyetemnémet , nagyar
26.tanáregyetemmatematika, technika, kémia
27.tanárfőiskolakémia
28.tanárfőiskolaszámítástechnika, kémia
29.tanárfőiskolamatematika, fizika
30.tanáregyetemföldrajz, vizuális kultúra
31.tanárfőiskolatanító
32.tanárfőiskolaangol
33.tanárfőiskolamatematika, számítástechnika
34.tanáregyetemtestnevelés, német-orosz
35.tanáregyetemmatematika, testnevelés, számtechnika, táncpedagógus
36.tanárfőiskolaének-zene, egészségtan
37.tanáregyetemnémet, földrajz
38.tanáregyetemmagyar  nyelv és irodalom mozgókép-kultúra- és médiaiameret
39.tanáregyetembiológia, angol
40.tanárfőiskolatestnevelés, instruktor
41.tanárfőiskolatanító,  nyelv-és beszédfejlesz-tés, vizuális kultúra
42.tanárfőiskolatestnevelés rekreáció
43.tanárfőiskolatanító, angol mvt.
44.tanáregyetemamerikanisztika tanár
45.tanáregyetembiológia, technika, tanító
46.tanáregyetemtestnevelés, biológia
47.tanáregyetemtestnevelés, tanító
48.tanáregyetemtesnevelés, rekreáció
49.tanítófőiskolatanító, angol vmt.
50.tanárfőiskolaangol,  pszichológia
51.gyógytornászfőiskolagyógytornász 
52.iskola-pszichológusfőiskolaiskola-pszichológus
53.tanárfőiskolatanító-angol, testnevlés vmt.