tanítófőiskolatanító magyar vmt
tanító,tanárfőiskolanémet nyelvtanár, német nemzetiségi tanító
tanítófőiskolatanító
tanítófőiskolatanító magyar vmt
tanítófőiskolatanító, nyelv és beszédfejlesztő, vizuális kultúra vmt
tanítófőiskolatanító matematika vmt
tanítófőiskolatanító angol vmt
tanító főiskolatanító ének vmt
tanítófőiskolatanító közművelődés vmt
tanító főiskolatanító kisegítő iskolai vmt
tanító főiskolatanító művelődésszervező vmt
tanító főiskolatanító óvodapedagógus
tanító,logopédusfőiskolanémet nemzetiségi tanító,logopédus
tanítófőiskolatanító német nemzetiségi vmt
tanító főiskolatanító angol vmt
tanító főiskola tanító angol vmt
tanító főiskolatanítóvizuális kultúra vmt
tanítófőiskolatanító angol vmt
fejlesztő pedagógusfőiskolafejlesztő -differenciáló szakpedagógus,egészségtan tanár
tanárfőiskolanémet-magyar szak
tanáregyetemmatematika-fizika szak
tanáregyetemtestnevelés instruktor
tanár főiskolaangol
tanár,tanítóegyetemtestnevelés, tanító szak
tanáregyeteminformatika-kémia szak
tanárfőiskolaangol-orosz
tanárfőiskolatestnevelés, rekreáció
tanáregyetemamerikanisztika
tanáregyetemnémet-orosz
tanárfőiskolamagyar-történelem, népművelő
tanáregyetemnémet-történelem
tanár egyetemmagyar-történelem
tanár egyetemnémet-magyar
tanáregyetemmatematika-informatika
tanárfőiskolamatematika-fizika szak
tanáregyetemföldrajz-rajz
tanáregyetemnémet-földrajz
tanítóegyetemtáncos-próbavezető néptánc
tanáregyetembiológia-angol
tanár egyetemtestnevelés-biológia
tanáregyetemtestnevelés, rekreáció
tanár-iskolapszichológusegyetemangol-pszichológia
tanáregyetemangol-fizika
tanáregyetemtestnevelés-földrajz, úszás edző
intézményvezető-helyettesegyetembiológia-technika, tanító, néptánc oktató
intézményvezető-helyettesfőiskolatanító, angol-testnevelés vmt
tanár egyetemének-egészségtan
tanár egyetemkémia
tanárfőiskolanéptánctanár, gyógytornász
tanáregyeteminformatika -számítátechnika, matematika
tanárfőiskolatechnika, jazz -ének előadó