Augusztus

A program idejeA program megnevezése
08. 26-27-28.Javító- és osztályozóvizsgák.
08. 26.Tanulók átvétele másik általános iskolákból, pótbeíratás.
08. 29.Tankönyvosztás.
08. 29.Első osztályos tanulók tanszereinek összegyűjtése, a tanévkezdéssel kapcsolatos teendők egyeztetése a szülőkkel.

Szeptember

A program idejeA program megnevezése
09. 02.A tanév ünnepélyes megnyitója az iskola tanulóinak, pedagógusainak, dolgozóinak részvételével; első tanítási nap. A 2019/2020. tanévben a tanítási napok száma 180.
09. 02.Az első osztályosok köszöntése ünnepi műsorral.
09. 04.Szülői Közösség tanévet nyitó értekezlete.
09. 05.Szülői értekezlet az 1. osztályos tanulók szülei részére az évfolyamfelelősökkel egyeztetett időpontban.
09. 05.Alapfokú művészeti oktatás első tanítási napja.
09. 06.Vidám tanévnyitó.
09. 09-13.Szülői értekezlet a 2-8. osztályos tanulók szülei részére az évfolyamfelelősökkel egyeztetett időpontban.
09. 13-igIntézményi Diákparlament összehívása
09. 20.Internetbiztonság (interaktív előadás diákjaink részére)
09. 30.Október 1.: Zenei világnap (Megemlékezés iskolarádióban és óraközi szünetekben szervezett programokkal. )

Október

A program idejeA program megnevezése
10. 11.Bolyai Matematika Csapatverseny 3-8. osztálymegyei/körzeti fordulója (14 óra 30 perc )
( Nevezési határidő: 2019. szeptember 18. 18:00 óra.
Az országos döntő időpontja: 2019. november 23. 10 óra 30 perc. )
10. 12.Világsakkfesztivál ( Budapest )
10. 15.Fogadóóra.
10. 16.Mesemondó verseny 1-4. évfolyam
10. 18.Tanítás nélküli munkanap (1.): pályaorientációs nap.
10. 22.Október 23-a ünnepe.
10. 25.„Olvassuk át az éjszakát!” –hagyományos idegen nyelvi program
Őszi szünet: 2019. október 28-tól október 31-ig. A szünet előtti utolsó tanítási nap október 25. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap november 4. (hétfő). A tanulók felügyeletéről a szülők igénye szerint gondoskodni kell.

November

A program idejeA program megnevezése
11.11.Márton-napi óvodáscsalogató.
11. 11.Márton-napi rajzverseny.
11. 13.Nyílt tanítási órák az első osztályos tanulók szüleinek meghívásával.
11. 13.Nevelőtestületi értekezlet.
11. 19.Fogadóóra.
11. 19.Német nyelvi iskolai szövegértési egyéni verseny.
11. 20.Angol nyelvi városi tehetségkutató nyelvi verseny.
11. 21.Iskolai szépkiejtési verseny angol és német idegen nyelvből 3-4. évfolyamosoknak.
11. 27.Helyesírási verseny 5-8. évfolyam.
11. 25-29.Projekthét – találmányok, felfedezések, különlegességek, újítások témakörében.
11. 26.
11. 28.Médiaerőszak (interaktív előadás diákjaink részére).

December

A program idejeA program megnevezése
12. 02.Adventi óvodáscsalogató
12. 04.Versmondó verseny 1-4. évfolyam.
12. 06-igTanulók jelentkezése a központilag, egységes követelmények szerint szervezett írásbelikre közvetlenül a vizsgát szervező intézménybe.
12. 07.Tanítás nélküli munkanap (2.): nevelőtestületi továbbképzés.
12. 12.Háziverseny matematika 5-8. évfolyam.
12.14.Tanítás nélküli munkanap (3.): apedagógusok önképzése.
12. 16.Játékos foglalkozás óvodásoknak. Sakkos bemutató.
12. 16 – 20.Karácsonyi ünnepek, ünnepi hangverseny, német (angol) nyelvű karácsonyi parti ( 12.19. ). Táncos tanítványaink karácsonyi bemutatója az iskolában. Táncos tanítványaink részvétele az Agóra karácsonyon. A karácsonyi ünnepi műsor helyszíne: az iskola aulája ( 12.20. )
Téli szünet: 2019. december 23-tól 2020. január 3-áig. A szünet előtti utolsó tanítási nap december 20. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2020. január 6. (hétfő). A tanulók felügyeletéről a szülők igénye szerint kell gondoskodni.

Január

A program idejeA program megnevezése
01. 13 – 17.Táncművészeti csoportok, tanulók vizsgái.
01. 14.Játékos foglalkozás az óvodásoknak. Látogatás a mesék és a játékok világába.
01. 15.Kazinczy- verseny 5-8. osztály
01. 23-24.Az 1. félév zárása, osztályozó értekezlet.
01. 27-01. 31.Szülői tájékoztató a táncversenyeken résztvevő diákok szüleinek.
01. 27-01. 31.A tanulók, szülők értesítése az első félévben elért tanulmányi eredményről.
A végzős tanítványok jelentkezése továbbtanulásra az előzetes felvételi eljárás keretében. Írásbeli felvételi vizsgák a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokba, kilencedik évfolyamra és a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjába jelentkezők számára a jelentkezőknek 2020. 01. 18-án. Pótló központi írásbeli felvételi vizsgák a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokba, kilencedik évfolyamra és a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjába jelentkezők számára azoknak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni 2020. 01. 23-án.

Február

A program idejeA program megnevezése
02. 05.Nevelőtestületi értekezlet, a tanév 1. félévének pedagógiai értékelése, elemzése, hatékonyságának vizsgálata. 
02. 06.Szülői Közösség értekezlete.
02. 06.Intézményi Tanács értekezlete.
02. 07.Bolyai Természettudományi Csapatverseny 5-8. osztályA körzeti forduló időpontja: 2020. 02. 07. 14 óra 30 perc.
( Nevezési határidő: 2019. október 16. 18 óra.
Az országos döntő időpontja: 2020. március 14. 10 óra 30 perc. )
02. 10 – 14.Szülői értekezlet az évfolyamfelelősökkel egyeztetett időpontban.
02. 14.Az 1 – 4. osztályosok farsangja.
02. 17.Internetbiztonság (interaktív előadás a Deák Ferenc Gimnázium diákjainak előadásában).
02. 18.Első osztályba jelentkező óvodások szüleinek fogadása,illetve tájékoztatása.
02. 19.Helyesírási verseny 2-4. évfolyam.
02. 20.Nyílt tanítási órák a leendő 1. osztályos tanulók szülei számára.
02. 21.A felső tagozatosok farsangja.
02. 24-25.Tanítás nélküli munkanap (4-5.): apedagógusok önképzése.
02. 26.A kommunizmus áldozatainak emléknapja ( 02. 25. ).
02. 28-03. 01.NTMFSZ Magyar Kupa ( Üllő )
Curie levelezős matematikaverseny.Jelentkezési határidő: 2019. október 21.Területi forduló időpontja: 2020. február 14.Döntő időpontja: 2020. április 4.
Varga Tamás matematikaverseny 3. forduló.2020. február 25. (kedd)
Zrínyi Ilona Matematikaverseny– 1. forduló.Megyei forduló: 2020. február 21. (péntek) 14 óraOrszágos döntő: 2020. április 17-19.
Tanulók beiskolázása az általános felvételi eljárás keretében. 2020. február 19-éig a tanulói jelentkezési lapok továbbítása.

Március

A program idejeA program megnevezése
03. 03.Játékos ismerkedés az óvodásokkal.
03. 11.Matematikaverseny 2-4. évfolyam
03. 13.Március 15. ünnepe
03. 14.Bolyai Természettudományi Csapatverseny országos döntő.
03.18.Szavalóverseny 5-6. évfolyam, 7-8. évfolyam.
03.23-27.Digitális témahét.
03. 23.Víz világnapi programok – projektnap.
03. 24.„Sakkos” nyílt órák a 4. évfolyamon
03. 24.Sakkpalota szakmai regionális nap: szakmai konferencia, Tankerületi/ Városi Sakkpalota Ügyességi Vetélkedő.
03. 25.Internetbiztonság (interaktív előadás a Deák Ferenc Gimnázium diákjainak előadásában).
03. 27.T-Faktor – szülők előtti programja.
03. 31.Fogadóóra.
03. végeXXIII. Moderntánc Találkozó

Április

A program idejeA program megnevezése
04. 01.Szépkiejtési verseny 3-4. évfolyam
04. 04-05.NTMFSZ Magyar Bajnokság a táncos tanítványaink részvételével ( Üllő ).
04. 16.A Holokauszt magyar áldozatainak emléknapja.
04. 18.XXIX. Országos Junior Táncművészeti Fesztivál (Makó) Regionális Elődöntő a táncos tanítványaink részvételével.
04. 20-24.Fenntarthatósági témahét.
04. 22.A Föld napjáról történő megemlékezés.
04. 27-30.A 7. évfolyam részvétele a „Határtalanul” pályázatban
04. végeTáncos tanítványaink fellépése a Nagy Táncválasztón
Tavaszi szünet: 2020. április 09-étől április 14-éig. A szünet előtti utolsó tanítási nap április 08. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap április 15. (szerda). A tanulók felügyeletéről a szülők igénye szerint kell gondoskodni.

Május

A program idejeA program megnevezése
05. 04 – 08.Szülői értekezlet az évfolyamfelelősökkel egyeztetett időpontban.
05. 13.Oktatási Hivatal célnyelvi mérése kéttannyelvű osztályokban:-       6. évfolyamon KER szerinti A2 szintű,-       8. évfolyamon KER szerinti B1 szintű nyelvtudást méri
05. 16.XXIX. Országos Junior Táncművészeti Fesztivál – döntő (Budapest).
05. 18.„T3” Örömének-zene -iskolánk tanulóinak és pedagógusainak fellépése
05. 20.Az Oktatási Hivatal idegen nyelvi mérése az iskolák hatodik és nyolcadik évfolyamán angol vagy német nyelvet első idegen nyelvként tanulók körében.
05. 21.Szeged Napja programjának ajánlása
05. 27.Az anyanyelvi és a matematikai alapkészségek fejlődésének vizsgálata a hatodik és nyolcadik évfolyamon.
05. 27-31.IDF 18. Táncvilágbajnokság ( Spanyolország ).
05. 30.XXIX. Országos Gyermek Táncművészeti Fesztivál – döntő (Budapest).

Június

A program idejeA program megnevezése
06. 02.Szülői értekezlet a következő tanévben első osztályos tanulók szülei részére.
06. 04.Nemzeti Összetartozás Napja.
06. 05.Tanulmányi kirándulások.
06. 08-11.Alapfokú művészetoktatásban részesülő tanulók vizsgája.
06. 08 – 09.Osztályozó értekezlet (külön beosztás szerint az általános iskolában).
06. 11.Az alapfokú művészetoktatás 6. évfolyamosainak (8. osztályosok) alapvizsgája.
06. 12.A táncművészeti csoportok tanév végi csoportos vizsgája, a táncművészeti oktatásban résztvevő tanulók gálaműsora.
06. 12.Az alapfokú művészetoktatásban a szorgalmi idő utolsó napja.
06. 15.Tanítás nélküli munkanap (6.): A diákmozgalom [DÖK] napja, a diákközgyűlés időpontja, vidám tanévzárás.
06. 19.A 2019/2020. tanév ünnepélyes zárása, bizonyítványok kiosztása, a végzős tanítványok ballagása.

Elfogadta a Tarjáni Kéttannyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola nevelőtestülete a 2019/2020-as tanév    

 tanévnyitó értekezletén 2019. augusztus 30-án.

Szeged, 2019. szeptember 1.

Kertész Eszter

intézményvezető

Letölthető formátum