A Szegedi Tankerületi Központ pedagógusnapi ünnepségén Plesovszkiné Ujfaluczki Judit, a Szegedi Tankerületi Központ Igazgató Asszonya iskolánknak az idei tanévben nyújtott kimagaslóan magas színvonalú intézményi rendezvényeiért, valamint a nevelő-oktató munkában kifejtett eredményes és magas színvonalú innovatív tevékenységéért “Innovatív iskola” címet adományozott. 

Hálásan köszönjük az elismerést!