Tisztelt Szülő/Törvényes képviselő!

Tájékoztatom, hogy a 2024/2025-ös tanévre történő általános iskolai beiratkozás időpontja

2024. április 18-19.

mindkét napon

8 órától 19 óráig.

A beiratkozás személyes jelenléttel történik, mindkét szülő/törvényes képviselő jelenlétével.

Az ügyintézés meggyorsítása érdekében azonban lehetséges a KRÉTA felületen való előzetes ügyindítás, 2024. március 27-étől 2024. április 19-éig.

 Erről részletes tájékoztatást ITT olvashat.

Kérjük, hogy a következő dokumentumokat hozzák magukkal a beiratkozáskor:

 • a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)
 • a gyermek TAJ kártyája
 • a gyermek oktatási azonosítója (óvodában kapják meg)
 • a gyermek személyi igazolványa, ennek hiányában születési anyakönyvi kivonata (betekintésre)
 • a gyermek törvényes képviselőinek személyazonosító igazolványa és lakcímkártyája
 • nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan – Letölthető itt

Amennyiben a szülők együttesen gyakorolják a szülői felügyeleti jogot, mindkét törvényes képviselő aláírásával ellátva kell benyújtani a nyilatkozatot.

Amennyiben egyedül gyakorolja a felügyeleti jogot, azt hivatalos dokumentummal kell igazolni (pl.: szülők gyámhivatalban felvett nyilatkozata a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról, másik szülő halotti anyakönyvi kivonata, gyámhivatal határozata, bíróság ítélete)

Fontos, hogy mindkét dokumentumot két tanúval is alá kell íratni.

 • nyilatkozat életvitelszerű lakcímről – Letölthető itt
 • nyilatkozat arról, hogy a szülő valamelyik egyházi jogi személy által szervezett hit- és erkölcstan oktatást vagy az állami etika oktatást igényli gyermeke számára. – Letölthető itt
 • Hozzájáruló nyilatkozat fénykép vagy videófelvétel készítéséhez és felhasználásához – Letölthető itt
 • Jelentkezési lap alapfokú művészetoktatásra – Letölthető itt
 • ha van, egyéb szociális vagy különleges bánásmódról határozat, szakértői vélemény  (BTM-N, SNI, RGYK, HH, HHH)

Intézményünk körzethatárai pedig itt megtalálhatók.

A beiratkozás formanyomtatványai fentebb klikkelve letölthetőek, illetve az iskola portáján is átvehetőek hétköznapokon április 9-től  8 órától 17 óráig.

Amennyiben lehetséges, a nyomtatványokat kitöltve, aláírva hozzák magukkal a beiratkozáskor. Köszönjük!

Szeretettel várjuk Önöket!