Tisztelt Szülők!

A 2024/2025. tanévre történő általános iskolai beiratkozás időpontjai:
2024. április 18. 8:00–19:00

és

2024. április 19. 8:00–19:00

A szülőknek (gondviselőknek) a beiratkozás napján személyesen meg kell jelennie az intézményben.

(6723 Szeged, Építő utca 9. – titkárság)

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

  • A gyermek nevére kiállított személyazonosító igazolvány (ennek hiányában születési anyakönyvi kivonat), lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya), TAJ kártya
  • A gyermek törvényes képviselőinek személyazonosító igazolványa, lakcímkártyája
  • Nyilatkozat arról, hogy a szülő valamely egyházi jogi személy által szervezett hit- és erkölcstan oktatást vagy az állami etika oktatást igényli gyermeke számára. – Letölthető itt
  • BTM-N szakértői vélemény (ha van)
  • SNI szakértői vélemény (ha van)
  • RGYK határozat (ha van)
  • HH, HHH határozat (ha van)
  • Nyilatkozat tájékoztató megismeréséről a diákigazolvány igénylésével kapcsolatban – Letölthető itt
  • Nyilatkozat adatvédelmi tájékoztató és házirend elfogadásáról – Letölthető itt
  • Hozzájáruló nyilatkozat fénykép vagy videófelvétel készítéséhez és felhasználásához – Letölthető itt