Pályázati felhívás

Mester-M Díj 2023

a sport, a művészet, a bölcsészet- valamint a természettudomány területén

A MOL – ÚJ EURÓPA ALAPÍTVÁNY (a továbbiakban: Alapítvány) közfeladataival és támogatási politikájával
összhangban, kiemelten fontosnak tartja a tehetségek támogatása mellett, a velük foglalkozó szakemberek,
pedagógusok munkájának elismerését is, mind anyagilag, mind erkölcsileg. Erre tekintettel az Alapítvány 2023. évben
országos, nyílt, pályázatot hirdet a fiatal tehetségek fejlődését segítő, illetve támogató pedagógusok és edzők részére.

Te is emlékszel

 • arra a szeretett tanárodra, mesteredre, aki elindított a pályán, akihez mindig fordulhattál jó tanácsért,
  szakmai támogatásért?

Te is ismered

 • azt az áldozatkész, lelkes tanárt, szakembert, aki gyermekedet jó tanácsokkal látta el és külön szakkörön
  segítette az iskolai felkészülésben vagy a tanulmányi versenyeken?
 • azt az edzőt, aki jó szemmel kiemelte és a neki legmegfelelőbb sportágban segítette készségei,
  képességei fejlesztésében gyermekedet?

Segíts nekünk megtalálni őket!

 1. A Mester-M díj célja

RÓLUNK PÁLYÁZÓKNAK HATÁRTALAN NYÁR 2023 MÉDIASAROK KERESÉS…

Frissítve: 2023. szeptember 11.
MESTER-M DÍJ 2023
A MOL – ÚJ EURÓPA ALAPÍTVÁNY (a továbbiakban: Alapítvány) közfeladataival és
támogatási politikájával összhangban, kiemelten fontosnak tartja a tehetségek
támogatása mellett, a velük foglalkozó szakemberek, pedagógusok munkájának
elismerését is, mind anyagilag, mind erkölcsileg. Erre tekintettel az Alapítvány 2023.
évben országos, nyílt, pályázatot hirdet a fiatal tehetségek fejlődését segítő, illetve
támogató pedagógusok és edzők részére.

  1. 15:32 Pályázóknak / Mester-M Díj 2023

https://molujeuropaalapitvany.hu/cikk/mester-m-dij-2023 2/4
Szeretnénk fiatal tehetségeket felfedező tanárokra, edzőkre felhívni a közvélemény figyelmét. Ők azok, akik a háttérből
segítik tanítványaik első lépéseit, munkájuk nagyban hozzájárul egy-egy fiatal képességeinek kibontakozásához.
Ösztönzik, mellettük vannak, keresik számukra a továbblépés lehetőségét, felkészítik őket a versenyekre. Tudásuk
továbbadása több generációt segít újabb és újabb eredményekhez. Munkájuk ritkán kerül előtérbe, nevüket ritkán említik
az eredmények mellett.

Ha ismersz ilyen pedagógust, edzőt, jelöld őt a Mester-M díjra!

 1. A jelölés módja
 • Jelölni a jelölt nevének megadásával és rövid indoklással lehet. Kérjük, fejtsd ki a jelölt pályafutásának
  néhány kiemelkedő állomását, amelyek az elismerést indokolják (szakmai eredmények, közösségi munka,
  tanítványok legjobb eredményei, emberi szempontok stb.)
 • Kérjük, minden esetben add meg saját elérhetőségedet is, hogy visszajelzést tudjunk küldeni a jelölésről.
 • Jelölést bárki benyújthat, egyénileg vagy csoportosan.
 • Jelölést kizárólag e-mailben lehet benyújtani a mesterm@molujeuropaalapitvany.hu címen.
 1. A részvétel feltételei – Kik lehetnek jelöltek?

Aktívan dolgozó tanárok, edzők,

 • akik 10-18 év közötti fiatalokat oktatnak, nevelnek, segítenek, képeznek, kísérnek, vagy diákcsoportok,
  csapatok fejlődését segítik, szakköröket vezetnek, diákjaik iskolán kívüli tevékenységét, szakmai
  pályafutásukban történő elindulását önzetlenül és eredményesen segítik Magyarország területén;
 • akik figyelnek azokra a gyerekekre, akiknek egyébként családi hátterük vagy anyagi lehetőségeik miatt
  nem, vagy csak kevés lehetőségük lenne arra, hogy kiemelkedjenek, fejlődjenek, tovább lépjenek;
 • akik olyan fórumokat hívtak életre (versenyek, találkozók, alapítványok, egyesületek, önképzőkörök stb.),
  amelyek elősegítették a gyerekek és fiatalok továbblépését, tehetségük kibontakoztatását;
 • akik pályafutásuk során bebizonyították, hogy szakmai és emberi kvalitásaik miatt egyaránt érdemesek az
  elismerésre, akik a tanárok, sportági edzők közösségének a megbecsülését, elismerését is bírják.

Az Alapítvány Kuratóriumának célja, hogy megtalálja a több évtizede tevékenykedő, jó eredményeket elérő pedagógusok
mellett a fiatal tanárokat, edzőket egyaránt, hogy munkájukat elismerje.

 1. Kizáró okok

Nem vehet részt a pályázaton

 • aki a pályázat kiírásában, előkészítésében, elbírálásában részt vesz vagy ilyen személy közeli
  hozzátartozója,
 • aki fegyelmi vagy etikai vétség miatt eljárás alatt áll,
 • akinek a felelősségét szándékos bűncselekmény elkövetése miatt bíróság jogerősen megállapította,
 • aki a pályázati feltételeket nem fogadja el.
 1. A pályázat díjazása

A benyújtott pályázatok alapján legfeljebb 10 jelölt kerül díjazásra.

  1. 15:32 Pályázóknak / Mester-M Díj 2023

https://molujeuropaalapitvany.hu/cikk/mester-m-dij-2023 3/4
A Mester-M díj összege személyenként: 2.000.000 forint*

Az Alapítvány fenntartja a jogot a díjazás, továbbá a jelöltek számának módosítására vagy a díj ki nem adására.

 1. A jelölések értékelése, döntés

Az Alapítvány Kuratóriuma értékeli a benyújtott pályázati anyagokat és kiválasztja azt a legfeljebb 10 személyt, akiket –
a benyújtott pályázati anyagok alapján – a legérdemesebbnek tart a Mester-M díjjal való kitüntetésre a sport, a
művészetek és a bölcsészet-, valamint a természettudomány területén.

 1. A pályázatok benyújtásának módja és határideje

A pályázatokat kizárólag elektronikus úton, a szükséges mellékletek hiánytalan kitöltésével és csatolásával lehet
benyújtani a mesterm@molujeuropaalapitvany.hu címre.

Egy jelölő egy személyt jelölhet a díjra Jelölő lehet magánszemély, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet
is.

A leadott pályázati dokumentációk tekintetében hiánypótlásra nincs lehetőség, kérjük ennek megfelelően, kellő
körültekintéssel adják le a pályázati anyagokat.

A pályázatok benyújtási határideje: 2023. október 31. 23:59 óra

A pályázatokról várhatóan 2023. december közepéig dönt a Kuratórium és azt követően adja át a díjakat 2024.
januárjában.

 1. Pályázati dokumentáció

A Pályázati Kiírás az Alapítvány honlapján jelenik meg, amelynek címe: www.molujeuropaalapitvany.hu

A mellékletek a pályázati adatlappal (Mester-M díjra leadott jelölések adatlapja) együtt alkotják a pályázati
dokumentációt.

A pályázat részeként kérjük az alábbi mellékletek maradéktalan kitöltését, csatolását:

 • Mester-M díjra leadott jelölések adatlapja
 • Adatkezelési hozzájárulás jelölt részéről
 • Magánszemély/csoportos jelölő esetén adatkezelési hozzájárulás jelölő részéről

További információ kérhető a mesterm@molujeuropaalapitvany.hu címen