Kedves Szülők!

2023. szeptember 1-től a diákigazolványok használatával kapcsolatos rendelkezések a következőképpen változnak a családok ügyintézésének egyszerűsítésével kapcsolatos 2023. évi
XXVIII. törvény szerint:

 • a tanköteles korú tanulóktól a tanulói jogviszony igazolása nem kérhető,
 • a 16. életévüket betöltött tanulók esetében a tanulói jogviszony érvényes
  diákigazolvánnyal vagy az azt helyettesítő OKTIG rendszerből kiállított QR kódos
  igazolással igazolható (az iskolalátogatási igazolás, tanulói jogviszonyigazolás ezekben
  az ügyekben kivezetésre kerül).
 • Az oktatási igazolványokról szóló, jelenleg is hatályos rendelet szerint a 16. életévüket
  éppen betöltő tanulók diákigazolványa matrica nélkül érvényes azon tanévet követő
  október 31-ig, amelyik tanévben a 16. életévüket betöltik. Tehát akik 2023. augusztus
  31-ig betöltik a 16. életévüket, azoknak először 2023. november 1-én lenne szüksége
  érvényesítő matricára.

A szolgáltatások közül néhány, pl. az iskolakezdési támogatás, valamint a gyermeknevelési
támogatás augusztus 1. és szeptember 30. között igényelhető a munkáltatónál. Augusztus 1. és
szeptember 1. között ezek még a korábbi módon, iskolalátogatási vagy tanulói
jogviszonyigazolás bemutatásával igényelhetők, szeptember 1. után azonban csak az érvényes
diákigazolvány másolatának vagy a QR kódos igazolás másolatának benyújtásával.

A fenti rendelkezések számos szolgáltatást érintenek, melyek a következők:

 • a szociális hozzájárulási adó körébe tartozó szolgáltatások,
 • családi pótlék,
 • nevelési ellátás a sajátos nevelési igényű, súlyosan fogyatékos, tartósan beteg gyermek
  után,
 • iskoláztatási támogatás,
 • családi kedvezmény, családi járulékkedvezmény,
 • négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezménye,
 • gyermeknevelési támogatás,
 • árvaellátás,
 • egészségügyi szolgáltatás (egészségbiztosítás),
 • iskolaszövetkezeti munkavégzés,
 • rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény,
 • gyermektartásdíj megelőlegezése, továbbfolyósítása,
 • tanköteles gyermek foglalkoztatása,
 • fiatal felnőtt utógondozói ellátása,
 • iskolakezdési támogatás,
 • beiskolázási segély,
 • az egyes továbbadott támogatások kihelyezésének részletes szabályairól szóló
  187/2019. (VII. 30.) Korm. hatálya alá tartozó ügyek,
 • árvák ösztöndíja,
 • IKV lakásigénylés, IKV lakbér-felülvizsgálat,
 • kollégiumi elhelyezés igénylése esetén testvérek igazolása,
 • felsőoktatási intézményben rendszeres szociális támogatáshoz testvérek igazolása,
 • települési támogatás, rendkívüli települési támogatás,
 • lakásfenntartási támogatás,
 • rendszeres szociális ösztöndíj esetén testvérek igazolása,
 • étkeztetési támogatás,
 • külföldről bejáró tanulók TAJ szám ügyintézése,
 • vasúti dolgozók gyermekeinek utazási kedvezménye.

Fenti tájékoztatást az Oktatási Hivatal Oktatási Nyilvántartó Központ által a Családok
ügyintézésének egyszerűsítésével kapcsolatos, diákigazolványokat érintő rendelkezésekről
szóló tájékoztatása alapján tájékoztatjuk Önöket.