A határon találkoztunk a helyi honismereti vezetővel, majd Zomborra indultunk, ahol megtekintettük a vármegye házában a Zentai csata című festményt. Ezután Doroszló-Szentkúton álltunk meg, ahol a délvidékiek legnagyobb búcsújáróhelyén énekeltünk egy közös dalt. Bács várának romjai között sétáltunk. Tóthfaluba érkezve megvacsoráztunk és elfoglaltuk szállásunkat.