A határon találkoztunk a helyi honismereti vezetővel, majd Zomborra indultunk az egykori Bács-Bodrog Vármegye székhelyére, ahol megtekintettük a vármegye házában a Zentai csata című festményt, ami egy Milleniumi emlékműve a zomboriaknak. Továbbhaladva Doroszlón álltunk meg, ahol megtekintettük a délvidékiek Csíksomlyóját, legnagyobb búcsújáróhelyüket. Bács várának romjai között sétáltunk, ami névadója volt Szent István álltal alapított Bács vármegyének. Tóthfaluban megvacsoráztunk és elfoglaltuk szállásunkat.