Eljárásrend a 2021. évi ballagási rendezvények megtartására

A Kormány 250/2021. (V. 17.) Korm. rendelete 1-3 § alapján:

 1. A  ballagási rendezvény a  köznevelési intézmény, illetve a  szakképző intézmény (a továbbiakban együtt: nevelési, oktatási intézmény) nyitott, épületen kívüli területein – 2021. május 25. napját követően – megszervezhető, illetve megtartható.
 2.  A ballagási rendezvény helyszínén megengedett a tartózkodás.
 3. A  ballagási rendezvényen a  ballagó gyermek, illetve tanuló (a továbbiakban: ballagó) által meghívott személyek (a továbbiakban: meghívott) életkortól, illetve koronavírus elleni védettségtől függetlenül részt vehetnek, azzal, hogy a  nevelési, oktatási intézmény zárt részeiben nem tartózkodhatnak.
 4. A ballagásra meghívott személyek az udvaron tartózkodhatnak. A beléptetés az udvari kapun történik.
 5. A ballagóhoz vendégként 2 fő szülő és testvér jöhet az ünnepségre.
 6. A  meghívottak, valamint a  ballagási rendezvény résztvevői orvosi maszkot, munkavédelmi maszkot, illetve textil vagy más anyagból készült maszkot olyan módon kötelesek viselni, hogy az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje.

Ez alól kivételt képez:

 a) a hatodik életévét be nem töltött kiskorú,

 b) az értelmi vagy pszichoszociális fogyatékossággal, illetve az autizmus spektrumzavarral élő személy,

 c) a ballagó és

 d) a ballagási rendezvényen fellépő.

 • Eső esetén a ballagás a vendégek nélkül a tanulóknak az Aulában lesz megtartva.
 • A ballagás időrendje:
 • 8.c osztály gyülekező: 8.45-től, ballagás 9.00-tól
 • 8.b osztály: gyülekező 9.45-től, ballagás 10.00-tól
 • 8.a osztály:gyülekező 10.45-től, ballagás 11.00-tól

Szeged, 2021. június 1.

Bálint Judit

intézményvezető-helyettes