Polgár Judit SAKKPALOTA képességfejlesztő programját 2014 szeptemberében vezettük be iskolánkban. Munkánk eredményeként 2015-ben elnyertük a referencia intézmény címet, majd 2019-ben a kiemelt referenciaintézmény címet is.

A program a képességfejlesztésre helyezi a hangsúlyt, elsődleges célja, hogy a gyerekeket megtanítsa a logikus és kreatív gondolkodásra. Tapasztalataink azt mutatják, hogy a program elősegíti a kis gyerekek iskolakezdésének megkönnyítését. A játékokat, amelyek a tanítási órák lényeges részét teszik ki, a gyerekek örömteli tevékenységként élik meg. A sakk eszközrendszerével végzett cselekvések, mozgások segítik az érzékszervek differenciáltabb működését. Így a gondolkodás és a beszéd együttes fejlesztése nyomán a tanulók egyre nagyobb fokú önállóságát, aktivitását lehet elérni. Gyermek és pedagógus közösen játszik, éppen ezért a személyesség, közvetlenség jellemzi a munkakapcsolatukat. Hogy ízelítőt kapjanak a módszerről, kérjük, tekintsék meg az első osztályban készült órarészleteinket.