Egykori diákok véleménye az iskolánkban folyó német nyelvoktatásról

„Nagy előnynek érzem, hogy lehetőségem volt első osztálytól kezdve német nyelvet tanulni. Alsó osztályban a tanórák játékos feladatok megoldásával és dalok tanulásával teltek többnyire. Néhány tantárgyat németül tanultunk, például a testnevelést és a környeztismeretet, ami nagyban hozzájárult a szókincsünk bővítéséhez.  Évről évre fokozatosan fejlődtem, így ennek köszönhetően 8. osztály végén sikeres B1-es nyelvvizsgát tudtam letenni.” (Kenyeres Laura)

„A Tarjáni Kéttannyelvű Általános Iskola és AMI remek lehetőséget biztosít a gyermekek számára, hogy elsajátítsák a német nyelv alapjait. A kéttannyelvű osztályban első évfolyamtól kezdve az órarend szerves része a német óra. Játékosan kezdenek megismerkedni a gyerekek a nyelvvel, megalapozzák a szókincsüket a későbbiekre. Ezek után lépésről lépésre, szilárd alapokat biztosítva tanulják meg a gyerekek a németet. A nyelvórák mellett más tantárgyak is idegennyelven folynak. Alsóban a környezetismeret, ének-zene, felső tagozaton a természetismeret és földrajz tantárgyak biztosítják, hogy a gyermekek minél szélesebb körben szerezzenek bővebb szókincset. Emellett felsőben a célnyelvi civilizáció tantárgy segítségével német nyelven ismerkedhetnek meg részletesebben a német nyelvterületek kultúrájával. Lektori órák is biztosítják a megfelelő kiejtés és szóhasználat elsajátítását. 

A nyolcadik osztály végén a németnyelv-tanulás még eredményesebb lezárása érdekében az iskola ingyenes nyelvvizsga-lehetőséget biztosít, amely kiváló alkalom arra, hogy a megszerzett tudást “élesben” is bevessék a tanulók, valamit saját magukat is megismerhessék vizsgaszituációban. A gyerekek a DSD I típusú nyelvvizsgát szerezhetik meg.

Összességében a Tarján 3 nagyon magas színvonalú, remekül megalapozott németoktatást biztosít az itt tanulók számára. A diákok remekül megállják helyüket a különböző gimnáziumok német nyelvi tagozatain.” (Mátó Csenge)

„Ebben az iskolában már első osztályban elkezdődött a német nyelv tanítása: a németórák mellett éneket és testnevelést is németül tartottak. A további évfolyamokban más tantárgyakat is hallgattunk németül, ilyen volt például a környezet ismeret, vagy később a földrajz, az informatika és a célnyelvi civilizáció.

A sokrétű és alapos németoktatásnak köszönhetően a nyolcadik évfolyam végén legtöbbünknek könnyen sikerült a DSD nyelvvizsga, amely egy erős alapfokú nyelvtudásnak feleltethető meg. A nyelvvizsga szóbeli része prezentációból és kérdésekből áll. Az írásbeli vizsgarész három főbb részre tagolódik: az olvasott, és hallott szövegértés, és íráskészség részekre.

A nyelvvizsga színvonalát mutatja, hogy a sikeres teljesítés után az oklevelet Németországból küldik.

Ez az iskola olyan stabil német nyelvtudást adott, hogy ezután sikerült megszereznem a felsőfokú nyelvvizsgát  is.” (Simon Petra)

„Az iskolában különféle színes nyelvi foglalkozáson vehettem részt. A jó hangulat mellett fejlődött a nyelvtudásom. Nyelvtanáraim mindig segítőkészek voltak, még nyelvi hibáimat is előnyömre fordították. Az alapos felkészítés lehetővé tette, hogy nyolcadik osztály végén a nyelvvizsgát minden nehézség nélkül letettem és felvételt nyertem a Deák Ferenc Gimnázium speciális német nyelvi tagozatára, ahol a C1 szintű nyelvvizsga megszerzése a célom és a későbbiekben egyetemi tanulmányaim egy részét német nyelvterületen szeretném folytatni.“

(Tapodi Anna)