Ezen a héten az első és a hetedik évfolyamon folyó német kéttannyelvű képzésünkbe kukucskálhatnak be. Intézményünkben 1992- ben kezdődött a magyar-német két tanítási nyelvű oktatás. A tanulók heti több óra keretében tanulják a német nyelvet. Már első osztálytól kezdve vannak célnyelven tanított tantárgyak: környezetismeret, ének-zene, technika, felső évfolyamon földrajz, informatika. A célnyelvi civilizáció órán a tanult idegen nyelv országainak kultúráját ismerhetik meg a tanulók itt lektor  is segíti és színesíti a nyelvoktatásunkat. Az idegen nyelvi képzést iskolánkban az országos nyelvi és célnyelvi méréseken kívül, német nyelvből a DSD I típusú ingyenes nyelvvizsgával zárhatják a tanulóink, amely egy nemzetközi nyelvvizsga tanúsítvány megszerzésére ad lehetőséget.

„Viele kleine Leute, an vielen kleinen Orten, die viele kleine Dinge tun, können das Gesicht dieser Welt verändern”

                                               (afrik. Sprichwort)