A Tarjáni Kéttannyelvű Általános és Alapfokú Művészeti Iskola fontos telephelye a Király-König Péter Zeneiskolának. A korábbi vezetők, Szalai József és Szélpál Szilveszter együttműködése alapján kezdődött el a zeneoktatás két évtizeddel ezelőtt. A korábban zongora, hegedű, furulya, szolfézs és előképző oktatás sok diáknak adott lehetőséget, hogy megismerkedhessen a klasszikus zenével. A gyermekek délutáni elfoglaltsága miatt már csak kis létszámban oktatnak zongorát, furulyát, szolfézst és előképzőt.
Akik hangszeren is elkezdenek tanulni muzsikálni, azok hetente 2×30 perc hangszeres órát és 2×45 perc szolfézs órát látogatnak. Akik csak előképzőbe járnak, azoknak heti 2×45 percet jelent a foglalkozás.
A szolfézs évfolyamokból csakis a Kiselőképző, Nagyelőképző, 1. osztály, 2. osztály oktatását biztosítjuk, kizárólag 1- 4 osztályos, alsó tagozatos gyermekek részére.

A telephelyen való zenetanulás előnyökkel is jár:
– házhoz jön a Zeneiskola zenét oktatni,
– a zenetanulás pozitívan hat a más tantárgyakban nyújtott teljesítményére,
– tudatosan formálja a gyermekek zenei értékrendjét,
– a hangszeres növendékek az iskolai műsorokat is színesítik,
– MENŐ VAGY, HA HANGSZEREN JÁTSZOL!

„Az általános iskola célja: a teljes embert megalapozni. Zene nélkül nincs teljes ember…” Kodály Zoltán

Szépen is szól a zongora értőkezek alatt.