Iskolánk a Digitális Témahétre sajátos módon készült. Mindenki szerette volna megmutatni, hol tart a digitális kompetenciát alkotó készségek és képességek fejlesztésében, a digitális pedagógia alkalmazott módszereinek bővítésében.

Egy hasznos linkgyűjteményt készítettünk tantárgyanként: itt ki mit alkalmaz munkája során. A XXI. század társadalmi
igényének megfelelően az informatikai eszközök hangsúlyozott használata mellett a korszerű készségek, digitális tudás fejlesztésének a lehetőségeit ragadtuk meg ezen alkalommal. Iskolai hagyományaink kialakításakor, a nyelvi és művészeti héten már jól bevált logisztikával az egész iskolai közösséget mozgatjuk. Most is ezt céloztuk meg.

Az intézményben működő munkaközösségek vállaltak egy – egy napot a héten. Digitális programokkal kínálták meg a tanuló- és pedagógusközösséget. Délelőttönként digitális eszközök alkalmazásával, bemutató jelleggel „digórákat” tartottunk, melyre saját kollégáinkat is meghívtuk, és megmutattuk, mit tud tanár és diák a digitális világban. Az IKT eszközök alkalmazása az adott időkeret túlnyomó részét töltötte ki. A tanulók közötti együttműködés , valamint a tanár-diák partneri együttmüködése jellemezte a foglalkozásokat. Megjelent a feladatok között differenciálási lehetőség is. Az aktuális tanmenet szerinti tananyag feldolgozása valósult meg ezeken a foglalkozásokon. Projektünk elnevezése is innen származik : „DIGÓRA”. S bár a főszerep a digitális eszközöké volt, ez a hét a ma már nélkülözhetetlen készségek fejlesztéséről szólt. Délutáni programjainkon kötetlenebb formában csoportok munkálkodtak, prezentációt készítettek. Előzetes szakköri munka keretében elkészült animációk alapján vetélkedtek, előadást néztek. A felsős tanulók interaktív hadtörténeti játékban vettek részt az Ópusztaszeri Történeti Emlékpark munkatársainak vezetésével, és újszerű alkalmazásokat próbálhattak ki. A témahéten a felnőttek sem maradtak érdekes és izgalmas látnivaló nélkül.

A hétfői nap a humán munkaközösségé volt. Két tanítási órában: egy magyar- és egy történelemórán mutatták be a kollégák, mit lehet egy témában IKT eszközök és tanulói munkáltatások alkalmával megtanítani. A Pál utcai Fiúk és az alkotmányos királyság Franciaországban jól megfértek az interaktív táblán. Délután a 7-8. osztályosok prezentációkat készítettek a következő témákban: Szeged – József Attila, A költészet napja, A nagy árvíz Szegeden, Arany – emlékév, Kodály- évforduló, Az űrhajózás napja. A gyerekek kaptak szempontsort, kérdéseket, melyek megválaszolásával készültek a munkák. A hét magyar harcai – interaktív hadtörténeti játék újszerűségével nagy élmény volt a jelenlevők számára.

Kedden a reálosok villogtak. Matekórán „megmozdultak” a függvények. Digminimatek. Angol nyelvű biológiaórán a tajgára
látogathattunk el. Délután a 3D-s nyomtatás kápráztatta el a közönséget. A kicsik pedig a mesék világában kalandozhattak animációk segítségével, melyek alapján ki kellett találni, melyik meséről van szó.

Szerdán az idegen nyelvi munkaközösségé volt a főszerep. Ők aztán igazán régóta használnak olyan alkalmazásokat, melyekkel elvarázsolják a diákokat. A német és az angol kéttannyelvű osztályok tanulói biztosan mozognak az interaktív tábla környékén.

Csütörtökön a készségtárgyak közössége rajzból, énekből és testnevelésből is megmutatta, mire lehet a digitális eszközöket tanítási órán használni.Rajzból „mandaláztunk” – tanulói tableteket alkalmazva, énekórán kottát szerkesztettünk, hangnemet váltottunk, „jazzosítottunk.” Testnevelésórán a motorsportot hoztuk be a tornaterembe a számítógép segítségével. Délután kollégánk egyéni megközelítésben webináriumi tájékoztatót tartott. A motorsport is beköszönt egy tanterembe. Egy testnevelés szakos egyetemi hallgató tartott kedvenc – általa is űzött – sportágáról bemutató előadást.DSC00044

Pénteken az alsósok digitális játékokat játszottak tantárgyi keretben. A speciális képzésünkhöz kapcsolódó sakk képességfejlesztéses játékok és a magyarhoz segítséget nyújtó digitális játékok nagy érdeklődésnek örvendtek a diákok körében. Délután a MOZAWEB-bel töltötte diák és felnőtt hasznosan az időt.